Trúc Lâm Yên Tử
Trang Sử VIỆT Đề Tên Người Quả Cảm - Khí Hào Hùng Rạng Ngời Mãi Ngàn Sau

Thành Kính Phân Ưu

thế phương

Ký giả Thế Phương

Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu thành kính phân ưu cùng gia đình ký giả Thế Phương. Sự ra đi của ký giả Thế Phương là một mất mát lớn của quý quyến nói riêng và của làng báo người Việt tự do hải ngoại nói chung.

Thật bất ngờ khi chúng tôi nhận được tin ký giả Thế Phương tên thật là Phạm Trung Điền, pháp danh Diệu Âm, vửa qua đời tại tư gia ngày 01/11/2010 hưởng dương 57 tuổi.

Quen biết với ký giả Thế Phương (chủ nhiệm kiêm chủ bút trang take2tango.com) từ nhiều năm, mong sẽ có dịp sang thăm, nhưng công việc quá bề bộn, chưa kịp sắp xếp thời giờ, thì Thế Phương đã ra đi vĩnh viễn...

thật là

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô

Xin mượn bài thơ nêu trên của ngài Vạn Hạnh thiền sư để tiễn đưa ký giả Thế Phương về bên kia thế giới.

Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát

Trân trọng

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc, Tổng Thư Ký Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu.