lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Hồ Sơ Chủ Quyền Của Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam

...

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

...

Nguyên Tử Của Việt Nam Và Quốc Tế

...

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Ông Bút

...

Trang Thơ Văn Đặng Quang Chính

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Quang Duy

...

Trang Thơ Văn Trần Văn Giang

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Đông Hải Nguyễn Đức Hiền

...

Trang Thơ Văn Dạ Lệ Huỳnh

...

Thư Tín

...

 

Tin Tức Thời Sự - Lịch Sử Việt Nam

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI
LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN
10800 Sierra Rd., Adelanto, CA. 92301
1-866-923-2568 & 1-866-535-0854

Quyết Định

Số: 01/02/2008/TT/ QD ngày 02/02/2008

- Căn cứ bản Tuyên Ngôn Kỷ Nguyên Tân Dân do Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ công bố năm 1987.
- Căn cứ vào Quyết Định của Hội Đồng Quốc Dân Nguyên Lão ngày 04/08/1989.
- Căn cứ vào Quyết Định của Quốc Dân Đại Hội ngày 21/10/1990.
- Căn cứ vào Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời ngày 25/10/1990.
- Căn cứ vào Quyết Định của đại biểu ba thế hệ Việt Nam ngày 16/02/1991
- Căn cứ vào bản cáo trạng tội ác của Cộng Sản Việt Vam công bố ngày 31/12/1991.
- Căn cứ vào nhu cầu thiết yếu của đất nước trong thời đại hôm nay là LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN.

Nay Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời quyết định:  

Điều 1: Lãnh thổ Việt Nam trải dài từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu. Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa nằm trong lãnh hải Việt Nam, đều thuộc chủ quyền của Việt Nam, bất khả tương phân và bất khả tương nhượng.

Điều 2: Tái xác nhận tập đoàn Cộng Sản Việt Nam là tay sai Cộng Sản Quốc Tế và cái gọi là “Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” là công cụ của đảng Cộng Sản Việt Nam, không đại diện cho toàn dân Việt Nam. Tất cả những văn bản, văn kiện hay hợp đồng do tập đoàn Cộng Sản Việt Nam và cái gọi là “Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” ký kết với bất cứ ai, bất cứ tập thể nào và bất cứ Quốc Gia nào, đều không có gía trị.

Điều 3: Hệ thống công an khu vực do Cộng đảng điều khiển, là một hệ thống kìm kẹp để đe dọa, trấn áp nhân dân Việt Nam, cần phải dẹp bỏ.

Điều 4: Tất cả tài sản, điền trạch, thổ trạch của nhân dân Việt Nam do tập đoàn Cộng Sản Việt Nam cưỡng đoạt hay chiếm cứ, bao gồm nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, cơ sở tư nhân, sẽ cứu xét trả lại cho nhân dân Việt Nam theo từng trường hợp. Các tài sản, bất động sản, tài khoản và cơ sở của các tôn giáo sẽ trả lại và giúp đỡ tu sữa để có nơi thờ tự, tu tập, truyền bá giáo lý.

Điều 5: Cứu xét, hỗ trợ các phong trào DÂN OAN. Trả lại danh dự cho những nhà tranh đấu cho Dân Chủ và tự do tín ngưỡng, thả những người bất đồng quan điễm và chánh kiến vô điều kiện.

Điều 6: Ân xá và tưởng thưởng tất cả các cán binh, bộ đội võ trang Nhân Dân Việt Nam hợp tác với Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời. Cấp và tưởng thưởng “Quốc Công Bội Tinh” cho những công dân hay Quốc Dân có thành tích và công trạng với đất nước.

Điều 7: Kêu gọi toàn dân ủng hộ một cuộc Tổng Tuyển Cử có quốc tế giám sát để chọn lựa thể chế và cơ chế chính trị theo nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các quốc gia yêu chuộng TỰ DO TÔN GIÁO THẬT SỰ, trong đó có Hoa Kỳ, ủng hộ và giúp đỡ cuộc tranh đấu cho TỰ DO TÔN GIÁO THẬT SỰ và nguyện vọng DÂN CHỦ của toàn dân Việt Nam hiện nay.

Điều 8: Nông dân và thành phần vô sản sẽ được Chính Phủ xét cấp đất đai để khai khẩn. Ai không có nhà ở, sẽ được trợ cấp nơi cư ngụ an toàn, hợp vệ sinh. Công nhân và giới tiểu thương sẽ được xét trợ giúp tài chánh, kỹ thuật và phương tiện để hành nghề. Giới lao động, thợ thuyền sẽ được giúp nâng cao đời sống và hưởng qui chế lương bổng theo các tiêu chuẩn quốc tế ấn định. Thành phần cô nhi, tử sĩ, thương phế binh và người lao động tàn phế, bất khiển dụng hay già yếu, bệnh họan, sẽ được cứu xét cấp hưu bổng trọn đời.

Điều 9: Khoáng sản, nguyên liệu, tài nguyên trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, đều là của nhân dân Việt Nam. Sau khi khai thác được, sẽ xét chia đồng đều cho những người có công LẤY LẠI ĐẤT TỔ và dùng vào những chương trình công ích, do Chính Phủ quyết định.  

Thủ Tướng
Đào Minh Quân
(Ấn ký)

www.cuutuchinhtri.org 

pay per click advertising

Weblinks :

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

free counters
un compteur pour votre site