lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Biển Cả Và Con Người

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Hồ Sơ Chủ Quyền Của Quốc Gia Dân Tộc Việt Nam

...

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

...

Nguyên Tử Của Việt Nam Và Quốc Tế

...

Tin Tức Thời Sự Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Ông Bút

...

Trang Thơ Văn Đặng Quang Chính

...

Trang Thơ Văn Nguyễn Quang Duy

...

Trang Thơ Văn Trần Văn Giang

...

Trang Thơ Văn Lu Hà

...

Trang Thơ Văn Dạ Lệ Huỳnh

...

Thư Tín

...

Weblinks:

 

Quân Sử Việt Nam Cận-Đại

Tình Hình Chiến Sự Tại Tỉnh Long An Trong Tháng 04/1975 

NGUỒN :

1/ VIETNAM FROM CEASE-FIRE TO CAPITULATION (VN TỪ NGƯNG BẮN ĐẾN ĐẦU HÀNG) CỦA ĐT WILLIAM E. LE GRO , TỪNG CHỈ HUY VĂN PHÒNG TÙY VIÊN QUÂN SỰ MỶ/DEFENSE ATTACHE OFFICE (DA0) TẠI SÀI GÒN TỪ THÁNG 12.1972 TỚI 29.4.1975. 

2/ FINAL COLLAPSE CỦA ĐẠI TƯỚNG CAO VĂN VIÊN .

THƯA CÁC BẠN,

TRƯỚC ĐÂY , TRÊN BLOG NÀY , CÓ HAI BÀI MÔ TẢ VỀ TRẬN ĐÁNH CỦA TR.Đ 12/7 BỘ BINH TẠI LONG AN . BÀI THỨ NHỨT  CỦA PARIS-MATCH PHỎNG VẤN ĐT ĐẶNG PHƯƠNG THÀNH , CHỈ HUY TR.Đ. NÀY VÀ BÀI THỨ HAI CỦA TRUNG TÁ TRẦN VĂN LƯU (ĐỒNG KHÓA THIẾU SINH QUÂN VỚI ĐT THÀNH) . LÀ MỘT NGƯỜI NGHIÊN CỨU THEO KHOA HỌC , TÔI VẨN CHƯA VỪA LÒNG VỚI NHỬNG THÔNG TIN CỦA  HAI BÀI TRÊN . NAY , DỰA THEO HAI NGUỒN TRÊN ĐÂY  , TÔI CÓ THÊM MỘT SỐ THÔNG TIN MỚI VỀ TR.Đ 12/7 BB VÀ LỰC LƯỢNG CỦA TK LONG AN TRONG TRÂN CHIẾN BẢO VỆ QL 4 TRONG THÁNG 4.75 . HÓA RA , ĐPQ CỦA TK NÀY TRONG NHIỆM VỤ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC , CỦNG ĐẢ LẬP NHIỀU CHIẾN CÔNG KO THUA KÉM CÁC ĐƠN VỊ CHỦ LỰC QUÂN .

. . .MỘT TRẬN ĐÁNH QUAN TRỌNG ĐẢ XẢY RA TẠI LONG AN , KHI SĐ 5 CSBV , DI CHUYỂN TỪ TỈNH SVAY RIENG , CAMBODIA , ĐẢ XỬ DỤNG TR.Đ.275 TẤN CÔNG GẦN TÂN AN VÀO NGÀY 9.4 .1975 . ĐPQ TỈNH LONG AN ĐẢ CHỐNG TRẢ MẢNH LIỆT VÀ ĐC TIẾP VIỆN BỞI TR.Đ 12/7 BB . VỚI TỔN THẤT NHẸ , TĐ 2/12 ĐẢ HẠ TRÊN 100 LÍNH CỦA TR.Đ 275 , BUỘC VỊ TƯ LỊNH CỦA HỌ PHẢI XIN VIỆN BINH . NGÀY KẾ , BẮC QUÂN ĐẢ TẤN CÔNG PHI TRƯỜNG CẦN ĐÓT ? TẠI TỈNH LỴ TÂN AN VÀ , SAU KHI CẮT ĐỨT QL 4 , ĐẢ BỊ ĐẨY LUI VỚI TỔN THẤT NẶNG BỞI ĐPQ CỦA LONG AN . TRONG HAI NGÀY SAU ĐÓ/SUBSEQUENT , BA TĐ ĐPQ 301 , 322 VÀ 330 CỦA LONG AN ĐẢ ĐỤNG ĐỘ DỬ DỘI , HẠ TRÊN 120 ĐỊCH QUÂN VÀ BẮT SỐNG 2 . TRONG KHI ĐÓ , TR.Đ 12/7 BB , ĐÁNH NHAU VỚI HAI TR.Đ. CỦA SĐ 5 CSBV , HẠ TRÊN 350 VÀ BẮT SỐNG 16 . BỘ TTM ĐẢ ĐƯA 1 TĐ CỦA SĐ 22 BB – VỪA MỚI ĐC HỒI PHỤC – VÀO VÙNG NÀY VÀO NGÀY 12.4 VÀ SAU ĐÓ THÊM 2 TĐ . ĐỂ THỐNG NHỨT CHỈ HUY , BỘ TTM ĐẢ ĐIỀU CHỈNH RANH GIỚI CỦA QK 3 VÀ 4 , GIAO CHIẾN TRƯỜNG TÂN AN CHO QK 4 .

. . . Ở PHÍA TÂY CỦA SÀI GÒN , MẶC DÙ CÁC LỰC LƯỢNG DIỆN ĐỊA (ĐPQ VÀ NQ) VÀ TR.Đ.12/7 BỘ BINH VẨN GIỬ ĐC LONG AN , PHÁO BINH CSBV ĐẢ TỚI GẦN SÀI GÒN ĐẾN ĐỘ PHÁO KÍCH VÀO ĐÀI RADAR PHÚ LÂM BẰNG HỎA TIỂN 122 LY NGÀY 18.4 . HAI DẢY NHÀ CHỨA GIA ĐÌNH BINH SỈ Ở ĐÀI NÀY BỊ PHÁ HỦY . CUỘC TẤN CÔNG NÀY CHỈ CÁCH PHI ĐẠO CỦA TÂN SƠN NHỨT VÀ VP TÙY VIÊN QUÂN SỰ /DAO CÓ 7 KM , NÓI LÊN SỰ ĐE DỌA NGHIÊM TRỌNG CHO SG .

TẠI TỈNH LONG AN , SĐ 5 CSBV TIẾP TỤC TẤN CÔNG MẠNH DỌC THEO RANH GIỚI CỦ GIỬA QK3 VÀ 4 , NHƯNG NGÀY 15.4 ĐẢ BUỘC PHẢI RÚT VỀ TÂY BẮC . TR.Đ 12/7 BB ĐẢ GÂY TỔN THẤT NẶNG CHO TR.Đ. 6 VÀ 275 CSBV GẦN TỈNH LỴ TÂN AN . VÀO LÚC NÀY , NHỬNG ĐV NHỎ , TRANG BỊ YẾU CỦA 2 TR.Đ. 41 VÀ 42/22 BB – ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN HỒI PHỤC – ĐC TRIỂN KHAI TẠI BẾN LỨC VÀ TÂN AN . NHƯNG ĐỊCH QUÂN NGÀY CÀNG MẠNH . CÁC ĐV BẮC QUÂN CÓ MẶT TẠI LONG AN VÀ TÂY NAM HẬU NGHỈA GỒM NĂM SĐ : 3 , 5 , 8 VÀ 9 VÀ 27 ĐẶC CÔNG . THÊM VÀO ĐÓ , TR.Đ. 262 VÀ LĐ 71 PHÒNG KHÔNG ĐẢ CÓ MẶT TẠI RANH GIỚI LONG AN-HẬU NGHỈA. 

the fall of Sai gon

CÁC ĐƯỜNG MÀU XANH LÀ NĂM MẶT TRẬN BẢO VỆ SÀI GÒN : BÌNH DƯƠNG Ở PHÍA BẮC , BIÊN HÒA Ở PHÍA ĐÔNG BẮC , QL-15 Ở PHÍA ĐÔNG NAM , LONG AN Ở PHÍA TÂY NAM VÀ CỦ CHI Ở PHÍA TÂY BẮC.

CÒN THEO QUYỂN FINAL COLLAPSE CỦA ĐT CAO VĂN VIÊN THÌ :

TÌNH HÌNH TẠI QK 4 .

TƯƠNG PHẢN VỚI 3 VÙNG CÒN LẠI , TÌNH HÌNH TẠI QK 4 ĐẢ TƯƠNG ĐỐI YÊN TRỪ NHỬNG TRẬN ĐÁNH LIÊN TỤC NHƯNG KO CÓ TÍNH QUYẾT ĐỊNH GIỬA SĐ 9 VÀ CÔNG TRƯỜNG 5 CỦA CSBV TẠI KHU BIÊN GIỚI GIỬA KIẾN TƯỜNG VÀ SVAY RIÊNG , CAMBODIA . ĐỊCH QUÂN PHẦN LỚN NHẮM VÀO CÁC TIỀN ĐỒN CỦA ĐPQ VÀ NQ , ĐẶC BIỆT Ở CHƯƠNG THIỆN VÀ KIÊN GIANG . NHƯNG GIỬA THÁNG 3 1975 VÀ TIẾP TỤC ĐẾN ĐẦU THÁNG 4 , ĐỊCH ĐỘT NGỘT GIA TĂNG CÁC CUỘC TẤN CÔNG . GIỜ ĐÂY , HỌ LẠI NHẮM VÀO CÁC CƠ SỞ TIẾP VẬN CỦNG NHƯ CÁC TIỀN ĐỒN ĐPQ DỌC THEO QL4 , CON ĐƯỜNG HUYẾT MẠCH TỪ SG XUỐNG VÙNG CHÂU THỔ.

SAU MỘT THỜI GIAN DÀI BỔ SUNG QUÂN SỐ VÀ TRANG BỊ , CÔNG TRƯỜNG 5 TIẾN VÀO KHU PHÍA TÂY BẮC TÂN AN , VÀ TẤN CÔNG QUẬN LỴ THỦ THỪA , DO ĐPQ VÀ NQ BẢO VỆ , XEM BẢN ĐỒ SỐ 11 . ĐỊCH MƯU TOAN , NẾU CHIẾM ĐC THỦ THỪA , SẺ CẮT QL 4 ĐOẠN GIỬA TÂN AN , TỈNH LỴ CỦA LONG AN , VÀ PHÚ LÂM , NGOẠI Ô CỦA SG ; CỦNG NHƯ NGĂN CHẶN SĐ 7 TIẾP VIỆN CHO SG . NHƯNG ÂM MƯU ĐẢ BỊ BẺ GẨY ; LỰC LƯỢNG TẠI THỦ THỪA ĐẢ ĐẨY LUI ĐỊCH QUÂN VÀ GÂY CHO ĐỊCH NHIỀU THIỆT HẠI . MỘT MỦI TẤN CÔNG CỦA ĐỊCH NHẰM VÀO QUẬN LỴ BẾN TRANH , NHƯNG TẠI ĐÂY LẦN NỬA , CUỘC TẤN CÔNG BỊ BẺ GẨY BỞI LỰC LƯỢNG PHỐI HỢP CỦA SĐ 7 VÀ 9 BB . SAU MỘT NGÀY GIAO TRANH , ĐỊCH PHẢI BUỘC RÚT LUI , ĐỂ LẠI GẦN 200 XÁC VÀ HÀNG TRĂM VỦ KHÍ , BAO GỒM ĐẠI BÁC VÀ SÚNG PHÒNG KHÔNG . KHOẢNG 20 ĐỊCH QUÂN BỊ BẮT . MỘT NÚT CHẬN KHÁC CỦA ĐỊCH Ở NAM TÂN AN VÀ KHU VỰC BẾN TRANH ĐẢ ĐC DẸP TAN . KẾT QUẢ , LƯU THÔNG TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG TỪ SG ĐI MỶ THO . . .

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc Lâm Yên Tử

 

free counters
un compteur pour votre site