lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Bầu-Cử Tổng-Thống Hoa-Kỳ Năm 2012

Tin-Tức Thời-Sự Quốc-Tế

Revenge Or Love Of Country

Riêng cho những vị nào vẫn còn phân vân chưa có một quyết định rõ rệt..

Xin thưa với Qúy vị cao niên và nếu có nghèo, cũng nghèo cở như tui mà thôi, chắc chắn đừng tin, không có Obama nào "cho" tiền hay cung cấp các dịch vụ y tế cho Qúy Vị... Tất cả là do quốc gia Hoa Kỳ đài thọ, từ tiền thuế là mồ hôi và nứơc mắt của những người vẫn đi làm hàng ngày và có thể là của Quý Vị trong thời gian qua...và đặc biệt là người Cộng Hòa cũng sẽ không cắt giảm welfare, trợ cấp hay các dịch vụ y tế của Quý Vị... như đảng Dân Chủ vẫn tuyên truyền, lừa bịp hay hù dọa...

Xin vui lòng dành ít phút. để xem qua những video clips, mà tôi đã cố gắng tổng hợp, để tường và có quyết định đúng đắn trong việc chọn lựa vị lãnh tụ xứng đáng...

Chúc Qúy Vị đi bầu dzui dzẽ...đi đông, bầu đúng, cử xứng...  

BMH Washington, D.C

1.- Obama kêu gọi đi bầu để trả thù...Trả thù ai????
Mitt Romney kêu gọi đi bầu vì yêu tổ quốc Hoa Kỳ..

Revenge Or Love Of Country

mittromney.com

2.- 5 lý do chính để bầu cho Mitt Romney...

5 Reasons

I just received this brief video from a friend.  It is one of the most important videos I have ever sent.  I could not more emphatically urge you to watch it and to pass it along.

3.- Tình trạng suy thoái kinh tế dưới "chế độ" của Obama..

The financial crisis

I hope you all take a few minutes to look at this video. It is an excellent summary of the financial crisis we are facing, due primarily to the ideology and incompetence of the current Administration.

Give this video seven minutes and then go pull the lever for Obama on November 6th, if you can.

 

4.- Obama và tham mưu không thể dối trá, che dấu mãi được..lần lần sự thật được phơi bày...
Flashback

Flashback: Obama Admits He Knew of Benghazi Attack in Time to Send Rescue Team

5.- Bốn năm trước Obama nói tất cả chỉ là nước Mỹ...2012 Obama khích động người ủng hộ Dân Chủ đi bầu để trả thù Cộng Hòa... Đã lộ mặt thật hận thù, chia rẽ...

Unpresidential Obama

Unpresidential Obama: “Voting is the Best Revenge!”

Kyle Becker November 2, 2012 6:30 pm

President of the United States Barack Obama publicly declared that Democrats should take “revenge” against Republicans by voting. At a campaign stop in Ohio, this is what the president said, “Don’t boo, vote! Vote! Voting’s the best revenge!”

This appears to be the same person who proclaimed at the 2004 Democratic National Convention:

“There is not a liberal America and a conservative America – there is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America – there’s the United States of America.”

So we have come from “hope and change” to “desperation and revenge” in one of the most appallingly unpresidential displays of partisanship in modern memory.

6.- Để đừng quên những gì vợ Obama đã làm trong thời gian qua..
Michelle Obama

Michelle's Last Four Years - Lest We Forget

 

@ Trúc-Lâm Yên-Tử

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters