Trúc Lâm Yên Tử
Trang Sử VIỆT Đề Tên Người Quả Cảm - Khí Hào Hùng Rạng Ngời Mãi Ngàn Sau

 

 

- Hồ chí Minh Đường Đến Bắc Kinh -

Om sòm lễ hội cứ tung hô
Mục đích sơn son đánh bóng Hồ
Bịp bợm công khai không giấu diếm
Gian lừa trắng trợn vẫn bày phô
Bắc Kinh đường đến chầu thiên tử
Nghìn tuổi Thăng Long với ý đồ
Lòng dạ Việt gian càng lộ liễu
Cộng Tầu nắm tẩy khởi mưu mô!

 

 

 

Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam, Lịch Sử Việt Nam