Trúc Lâm Yên Tử
Trang Sử VIỆT Đề Tên Người Quả Cảm - Khí Hào Hùng Rạng Ngời Mãi Ngàn Sau

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Ngày 10 tháng 5 năm 2010

V/v: Ký tên kiến nghị yêu cầu đổi tên "Biển Nam Trung Hoa" (South China Sea) thành "Biển Đông Nam Á" (Southeast AsiaSea)

Kính thưa quý đồng bào trên toàn thế giới:

Hôm nay Nguyễn Thái Học Foundation (NTHF) bắt đầu chiến dịch ký thư kiến nghị gửi đến các Tổng Thống và Thủ Tướng của 11 nước Đông Nam Á, Chủ Tịch Tổ chức Bản Đồ Đại Dương của Liên Hiệp Quốc, và 11 hội Địa Lý của Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc, Gia Nã Đại, Ấn Độ, Nam Hàn, Nhật Bản, Âu Châu, Nga, và Đức. Thư kiến nghị yêu cầu họ

Đổi tên “Biển Nam Trung Hoa” (South China Sea) thành “Biển Đông Nam Á” (Southeast AsiaSea) để phù hợp với tình trạng địa dư thực tế của vùng biển này trong thế kỷ 21.

Đây là cuộc vận động vì quyền lợi của 600 triệu người ở vùng Đông Nam Á, bao gồm 90 triệu người Việt, và quyền lợi của hàng trăm triệu người của các quốc gia khác trên thế giới đang sử dụng thủy đạo quan trọng bậc nhì trên thế giới.

Chúng ta cần 500.000 chữ ký để đánh động nhân loại về những gì đang xảy ra ở vùng biển này.

south china sea to southeast_asia_sea

Chúng ta hãy cùng nhau gánh vác và chia xẻ trách nhiệm đối với đất nước và vùng Đông Nam Á. Chúng ta hãy chung sức trong cuộc vận động dân của các quốc gia anh em trong vùng và của cộng đồng thế giới tham gia chiến dịch đổi tên biển này.

Hãy bấm vào đây để ký thư Kiến Nghị

Trân trọng kính chào và cám ơn quý vị,

Lý Kinh Dương                                       Nguyễn Hoài Nhã Trân
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị                     Trưởng Ban Báo Chí

Nguyễn Thái Học Foundation
www.nguyenthaihocfoundation.org
NTHFoundation@yahoo.com