lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Mai Hoài Thu

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

Thông Điệp Cách Mạng Hoa Sen 2

1, 2

...

Đảng và chính quyền CSVN đã phản nước hại dân và đàn áp khốc liệt lòng yêu nước của đồng bào trước hoạ xâm lăng của bọn giặc bành trướng Bắc Kinh cần phải được chấm dứt đồng thời phải trao trả quyền dân tộc tự quyết lại cho dân tộc Việt Nam. Nếu đảng và chính quyền CSVN nhất quyết dành quyền độc đảng lãnh đạo đất nước mà còn cấu kết, cam tâm cúi đầu làm tay sai qua luận điệu “16 chữ vàng và 4 tốt” để tiếp tục dâng đất, biển và hải đảo cho giặc bành trướng Bắc Kinh,  tiếp tục gia tăng đàn áp lòng yêu nước chống ngoại xâm của đồng bào Việt Nam thì con đường cách mạng giải thể chế độ cộng sản chắc chắn sẽ thực hiện như đã xẩy ra ở nước Rumania thuộc đông âu là không thể tránh khỏi. Đây là thông điệp với tín hiệu đanh thép gởi đến đảng và chính quyền CSVN.

6.      Đồng hành với dân tộc:

Cuộc cách mạng dân tộc luôn nêu cao tinh thần yêu nước và bất khuất của dân tộc Việt, vận dụng kho tàng ái quốc quí báu trong nhân dân vì đó chính là ý dân. Trong kho tàng quí báu đó sẽ chọn lựa tiêu biểu những động lực để vận động và thúc đẩy cuộc cách mạng dân tộc:

-          Bản Tuyên Ngôn Dân Chủ và Nhân Quyền đã ra đời và được phổ biến trong nhân dân (tháng 5 năm 2008).

-          Bản nhạc Đáp Lời Sông Núi.

-          Bản nhạc Tuổi Trẻ Chúng Tôi.

-          Bản nhạc Dậy Mà Đi.

-          Bản nhạc Niềm Tin Việt Nam.

-          Bản cổ nhạc Ngọn Sóng Hoa Sen.

-          Các biểu ngữ, hình vẽ chống Trung Quốc…

-          Và còn vô số những tác phẩm, nhạc phẩm tràn đầy lòng ái quốc trong nhân dân…

Trân trọng tri ân quí tác giả đã cống hiến những tác phẩm có giá trị cho xã hội để ca ngợi và nung đúc tinh thần ái quốc của toàn dân Việt trong đó có tuổi trẻ can đảm đứng lên chống giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc.

7.      Lịch sử đã tái diễn:

-       Trong  suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, giặc phương Bắc nhiều lần xâm chiếm nưóc ta. Năm 1974 Trung Quốc tiến đánh và chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hoà. Ngay cùng một trong hệ thống XHCN, nhưng Trung Quốc cũng xâm chiếm và đưa đến cuộc chiến tranh Việt Trung 1979-1989. Năm 1988 Trung Quốc lại tiến chiếm một số đảo ở Trường Sa. Đến hiện nay Trung Quốc lại khoanh vùng biển Đông gọi là “vùng biển lưởi bò” rồi ngang nhiên tuyên bố vùng biển này thuộc chủ quyền của họ.
Lịch sử lại tái diễn là Trung Quốc luôn luôn có ý đồ xâm chiếm đất nưóc Việt Nam. Đó có phải là láng giềng tốt không? Hay chính bọn bá quyền Bắc Kinh là giặc xâm lưọc?

-       Đảng CSVN sang thần phục Trung Quốc tại Thành Đô năm 1990, tiếp theo là những hiệp định bán đất và biển cho Trung Quốc. Ngày nay Trung Quốc lại khoanh vùng “lưỡi bò” và tuyên bố chủ quyền biển, họ gây hấn và bạo hành trên biển. Một lần nữa đảng CSVN lại sang thần phục với luận điệu “16 chữ vàng và 4 tốt” chấp nhận đối thoại song phương mà giặc bành trưóng Bắc Kinh đã dạy. Đối thoại song phương là quỷ kế của Trung Quốc để bá chiếm biển Đông và ăn cướp tài nguyên của Việt Nam, thế mà đảng CSVN cam tâm van xin chấp nhận. Đó có phải là quyết tâm bảo vệ tổ quốc hay là nhẫn tâm bán nước cúi đầu thần phục Trung Quốc của đảng CSVN?

-       Bọn bành trướng Bắc Kinh bạo hành ngang ngược trong hải phận Việt Nam và hàng năm lại cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản ngay trên hải phận Việt Nam. Họ tiếp tục đụng chìm tàu ngư dân, bắn giết ngư phủ, bắt giam người và tịch thu tài sản rồi tống tiền như hải tặc… những hành động bạo hành này vẫn tái diễn trong nhiều năm qua cho đến ngày hôm nay. Họ đã cắt cáp tàu Bình Minh 02 và lại tái diễn cắt cáp tàu Viking ll.

-       Đảng và nhà cầm quyền CSVN không dám lên tiếng phản đối Bắc Kinh xâm lược và những vụ bạo hành của bọn bành trưóng Bắc Kinh ngày ngày càng bạo ngược hơn. Sự im lặng đầy nghi vấn này của đảng CSVN vẫn tiếp tục tái diễn trong nhiều năm qua cho đến ngày hôm nay.

-       Năm 2007 đảng và chính quyền CSVN đàn áp khốc liệt đồng bào Việt Nam trong đó có tuổi trẻ sinh viên học sinh đã xuống đưòng phản đối bọn giặc bành trướng  Bắc Kinh xâm lược. Năm nay 2011, một lần nữa đảng và chính quyền CSVN lại ra tay đàn áp đồng bào, trong đó có tuổi trẻ sinh viên học sinh vì lòng yêu nưóc chống giặc bành trướng Bắc Kinh.

Lịch sử tái diễn đã khẳng định một cách dứt khoát rằng đảng và chính quyền CSVN đã rắp tâm bán nưóc, quyết tâm tiêu diệt và bức tử lòng yêu nước của toàn dân Việt Nam, nhưng càng bị đàn áp thì lòng dân căm phẫn càng đè nén, càng sôi sục dữ dội và sẽ bùng lên mạnh liệt. “Nơi nào có đàn áp, bóc lột ; nơi đó có đó có dân nổi dậy đấu tranh”, câu này không của ai hơn là của Lénine mà đảng và chính quyền CSVN thuộc lòng và đã từng dùng nó như cẩm nang truyên truyền vận động quần chúng.  Khi lòng dân Việt Nam bao gồm mọi thành phần giai cấp xã hội và lòng quân đã giao động đồng thời đưa ra tín hiệu không chấp nhận sự lãnh đạo của đảng và chính quyền CSVN phản nước hại dân. Cho nên đảng và chính quyền CSVN phải rời khỏi quyền lực lãnh đạo đất nước trao quyền dân tộc tự quyết lại cho dân tộc Việt Nam trong hoà bình như cuộc cách mạng Nhung ở nước Tiệp Khắc để tránh một cuộc chính biến như ở nước Rumania.

Trong thời gian qua, đảng và chính quyền CSVN đã qui động một lực lượng an ninh hùng hậu và tìm đủ phương cách từ truy lùng, kể cả dùng mọi thủ đoạn đê hèn để xuyên tạc, ly gián, hăm doạ … ngõ hầu tìm ra những nhân tố, những đầu não chủ trương thực hiện cuộc cách mạng dân tộc. Nhưng mọi thủ đoạn điều bị thất bại vì nhân tố cách mạng dân tộc đã có khắp nơi từ trung ương đến địa phương trong hệ thống đảng và chính quyền CSVN, khi thời cơ đến sẽ công bố Hội Đồng Cách Mạng và hành động.

Muốn cứu nước thoát khỏi nanh vuốt bá quyền Bắc Kinh thì phải tước quyền lực cai trị đất nước của đảng CSVN đồng thời phải xây dựng một thể chế Tự Do Dân Chủ để tách rời vĩnh viễn khỏi quỹ đạo Xã Hội Chủ Nghĩa là cái chủ nghĩa bất nhân tàn bạo đã bị nhân loại trên toàn thế giới lên án và đào thải. Sau khi tước quyền lực cai trị của đảng CSVN, phế bỏ chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam, Hội Đồng Cách Mạng Dân Tộc sẽ trao quyền dân tộc tự quyết tại cho nhân dân Việt Nam qua một cuộc trưng cầu dân ý để thiết lập một chính thể Tự Do Dân Chủ và nhân bản. Quôc Hội đa nguyên đa đảng và Chính Quyền do dân và vì dân ra đời với tam quyền phân lập: Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp. Sau khi ban hành Hiến Pháp, toàn dân, toàn quân phải xây dựng và bảo vệ đất nưóc trong tinh thần thượng tôn pháp luật. Sau đó tân chính phủ sẽ tuyên bố vô hiệu hoá mọi hiệp uớc, hiệp định về biên giới, biển và hải đảo mà đảng CSVN đã ký kết với Bắc Kinh.

TỔ QUỐC VIỆT NAM MUÔN NĂM

Việt Nam, ngày 1 tháng 7 năm 2011

Sinh viên học sinh Hà Nội-Huế-Sàigòn và các tỉnh thành

Thông Điệp_Cách Mạng Hoa Sen đưc lưu trữ tại website:                                                    http://www.butthepvietnam.webs.com/

 

1, 2

 

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site