lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Mai Hoài Thu

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

Nỗi Ám Ảnh Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

1, 2, 3

Nguyễn Văn Trần

...

Trong Quốc hội Mỹ, một số Nghị sĩ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống Việt Nam, liên tục đòi tổng thống Mỹ Obama đưa Việt Nam trở lại danh sách “Các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo” (C.P.C). Ngày 25/3/2010, Uỷ ban Nhơn quyền thuộc Hạ viện Mỹ tổ chức điều trần về tình hình Nhơn quyền Việt Nam đã nhận định hết sức sát thực tế “tình hình Nhơn quyền Việt Nam ngày càng sa sút” và ủng hộ thông qua “Dự luật Nhơn quyền Việt Nam” (HR.3096). Ngoài ra, chính quyền Obama tái khẳng định tiếp tục thúc đẩy thực hiện “tự do”, “dân chủ”, “Nhơn quyền” trên toàn thế giới vì đó là “Đạo lý trách nhiệm của Huê kỳ” (Ethique de responsabilité)

Cùng lập trường với Mỹ về Mặt Trận Dân chủ và Nhơn quyền, Liên Hiệp Âu châu thông qua hoạt động hợp tác văn hoá, giáo dục, đang công khai hoặc ngấm ngầm khích lệ xu hướng chống đối nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu “dân chủ hoá” Việt Nam.

Tác giả Mai Anh cho rằng nhiều nước, nhất là các nước trong Liên Hiệp Âu châu luôn tìm cách gắn liền vấn đề hợp tác phát triển viện trợ, đầu tư với những điều kiện đòi hỏi về cải thiện dân chủ, nhơn quyền như mở rộng tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến, đòi cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài được tham dự các phiên toà xét xử những người bị bắt vì lý do chánh trị và nhơn quyền, đòi thả những “tù nhân lương tâm”, “tù nhân tôn giáo”.

Mai Anh không đồng ý các nước Huê kỳ và Tây phương cho rằng Nhân quyền mang tính phổ cập toàn cầu vì Nhân quyền cao hơn chủ quyền quốc gia. Khi phủ nhận điều đó, Mai Anh đã quên con người có trước quốc gia, chánh trị là sản phẩm của con người để phục vụ con người, chớ không phải để khủng bố con người. Nên hiểu Nhơn quyền không phụ thuộc vào tính đặc thù văn hoá, xã hội của từng quốc gia, từng khu vực. Vả lại, Việt Nam đã tham gia 2 Công ước Quốc tế về Quyền Chánh trị và Kinh tế xã hội thì luật pháp Việt Nam phải phù hợp với tinh thần của hai văn kiện đó. Không tôn trọng điều đã ký là lật lộng. Mà lật lộng vốn là bản chất cố hữu mang tính phổ quát của cộng sản.

Tác giả Mai Anh cảnh cáo đảng là các thế lực thù địch vận dụng dụng Dân chủ, Nhơn quyền để phá hoại tư tưởng, tác động “tự diễn biến hòa bình” vào nội bộ đảng cộng sản.

Cũng Mai Anh cho rằng “các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng và vi phạm pháp luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên để tuyên truyền, xuyên tạc đả kích vai trò lãnh đạo của Đảng; đưa ra các quan điểm sai trái cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, không còn phù hợp với trình độ phát triển của khoa học, công nghệ nhanh chóng như hiện nay; chế độ XHCN không còn thích hợp để làm suy giảm niềm tin của quần chúng đối với chế độ”.

Những lời phản bác của Mai Anh trên đây không thể bênh vực cho đảng cộng sản không suy thoái đạo đức được vì làm sao Mai Anh trả lời về tài sản của cán bộ lãnh đạo các cấp? Cụ thể lương của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng bao nhiêu một tháng? Còn chủ nghĩa Mác-Lê, chế độ xhcn nếu có giá trị thì tại sao toàn khối Liên-sô, nơi sản sanh ra nó, lại sụp đổ trọn vẹn chỉ trong một thời gian ngắn? Phải chăng vì tự nó không còn cần thiết tồn tại nữa? Và Mai Anh nên nhớ chỉ có cộng sản mới có khả năng giết cả trăm triệu dân của chế độ? Vậy cái thứ này có nên tồn tại chăng?

Sau cùng Mai Anh lo sợ cách tranh đấu của Người Việt Hải ngoại là vận động Hạ viện Mỹ, Nghị viện châu Âu… ban hành các “Dự luật”, “Nghị quyết”, “Báo cáo”… tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Người Việt Hải ngoại chống phá chế độ. Đồng thời Mai Anh cũng thừa nhận những cuộc biểu tình, hội thảo, các diễn đàn trên mạng, liên hệ những tổ chức tranh đấu hải ngoại với trong nước là nguy hiểm cho chế độ.

1, 2, 3

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site