lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Bưu Hoa Việt Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt Nam

...

Điện Toán - Tin Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

...

History Of Viet Nam

...

Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam

...

Tư Tưởng Phật Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn Vĩnh Nhất Tâm

...

Trang Thơ Kita Kha

...

Trang Thơ Văn nguyễn duy ân

...

Trang Thơ Văn Mai Hoài Thu

...

Văn Hóa Tộc Việt

...

Ủng Hộ Trúc Lâm Yên Tử - Donate

...

 

Lịch Sử Việt Nam

Thời Cơ Chín Muồi Hình Thành Đại Hội Diên Hồng Thời Đại

1, 2, 3, 4, 5

Chu Tấn

...

ĐHDHTĐ đề cao tinh thần làm việc kết nhóm (Team work) và phát huy sáng kiến cá nhân.

ĐHDHTĐ đề cao nguyên tắc Tri- Hành -Sống Hợp Nhất

ĐHDHTĐ chủ trương nguyên tắc “tập quyền tối thiểu” tại Trung Ương và “tản quyền tối đa” tại Địa Phương.

ĐHDHTĐ thực thi nguyên tắc Dân chủ Đa Nguyên, “Đại đồng trong tiểu dị”chỉ cần đồng một lập trường và  mục đích đấu tranh, nhưng sẳn sàng chấp nhận những khác biệt về phương pháp đấu tranh, không vì sự khác biêt này mà  làm tổn hại đến tinh thần Đại Đoàn kết Quốc Gia Dân Tộc. (Chúng ta khác nhau về “Tử số” nhưng  có cùng một mẫu số chung để hòa đồng và kết hợp)

Giữa ĐHDHTĐ và các cá nhân hay các tổ chức thành viên không ai dẵm chân lên ai, không ai o ép ai, và nhất là không xen vào công việc nội bộ của bất cứ tổ chức thành viên nào, không gây thiệt hại cho bất cứ cá nhân hay tổ chức thành viên nào. Không những thế ĐHDHTĐ còn có trách nhiệm động viên, giúp đỡ các cá nhân và các tổ chức thành viên thăng tiến và phát triển theo nguyên tắc “Tương tác để tương thành lẫn nhau.”

Tương quan giữa Tổ Chức ĐHDHTĐ cấp địa phương hay trung ương đối với Ban Đại Diện Cộng Đồng địa phương hoặc cấp cao hơn (Cộng đồng Quốc Gia, Liên Bang hay Liên Châu) là tương quan bình đẳng, tự nguyện phối hợp, yểm trợ lẫn nhau. Tuyệt đối khôing có sự dẫm chân hay tranh chấp nhau vì mỗi tổ chức có một vai trò và chức năng riêng Ngoài ra HĐDHTĐ bất cứ cấp nào còn tự đặt cho mình vai trò yểm trợ, phục vụ  vô vị lợi Cộng Đồng trong ý hướng góp phần làm Đẹp làm Mới và làm Sáng Cộng Đồng Người Việt Tự Do Hải Ngoại.
ĐHDHTĐ có vai trò và trách nhiệm chính phát huy sức mạnh Cộng Đồng làm tiền đề phát huy Sức Mạnh Tổng Hợp Toàn Dân Tộc ngõ hầu cứu nguy Tổ Quốc. Do đó ĐHDHTĐ sẽ sát cánh hợp tác chặt chẽ với các Cộng Đồng Địa Phương cũng như Cộng Đồng các cấp cao hơn để cùng làm tròn trách nhiệm của một “Hậu Phương Lớn” yểm trợ tích cực và tối đa từ vật chất đến tinh thần, đối với “Tiền Tuyến Đấu Tranh Quốc Nội.”

KẾT LUẬN:

Song song với việc đấu tranh chống Cộng, tích cưc  yểm trợ Quốc Nội (Từ vật chất đến tinh thần) ĐHDHTĐ cũng như vận động Nhân Quyền Quốc Tế. ĐHDHTĐ còn có trách nhiệm vận động đồng bào quốc nội vùng dậy lật đổ chế độ cộng sản Bán nước buôn dân.

ĐHDHTĐ còn có chủ trương bảo tồn Văn Hóa và phát huy Văn Hóa, Văn Minh Văn Hiến Việt Nam, Kết Sinh Dân Tộc.

Chế độ CSVN với bản chất dối trá và gian ác tất nhiên phải bị sụp đổ vì bất cứ chế độ độc tài  Phi Nhân Bản, Phi dân tộc, phi Dân chủ và Nhân Chủ đều ngăn cản bước tiến hóa của dân tộc và nhân loại.

Hiện nay thời cơ đã chín muồi cho chúng ta vận động tổ chức Đại Hội Diên Hồng Thời Đại để cứu dân cứu nước. Tham gia ĐHDHTĐ là biện pháp hay nhất hữu hiệu nhất rút ngắn thời gian giật sập Chế Độ Cộng Sản bạo tàn - Mở Trang Sử Mới Cho Dân Tộc../.

Chu Tấn

 

 

1, 2, 3, 4, 5

 

pay per click advertising

Weblinks :

 

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

 

 

free counters

Search: The Web    http://www.truclamyentu.info
un compteur pour votre site