Trúc Lâm Yên Tử
Trang Sử VIỆT Đề Tên Người Quả Cảm - Khí Hào Hùng Rạng Ngời Mãi Ngàn Sau

Chống cường quốc, cần có cường quốc

Ðinh Quang Anh Thái/Người Việt

Hai ngày cuối tuần qua, Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa họp đại hội bất thường để sửa đổi Ðiều Lệ Hiện Hành và để bầu các chức vụ mới hoặc đang khiếm khuyết của tổ chức.

Hồ Văn Kỳ Thoại

Cựu Phó Đề Đốc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Hồ Văn Kỳ Thoại (Hình: tư liệu Người Việt)

Kết quả đại hội, cựu phó đề đốc Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, ông Hồ Văn Kỳ Thoại, được tín nhiệm vào chức chủ tịch Hội Ðồng Ðại Diện, thay thế Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Nhân dịp này, ông Hồ Văn Kỳ Thoại dành cho Người Việt cuộc phỏng vấn sau đây.

ÐQAThái (NV): Kính mừng ông trong trách vụ tân chủ tịch Hội Ðồng Ðại Diện của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Trước hết, về cách xưng hô, báo Người Việt chúng tôi có thể nói chuyện và gọi ông là phó đề đốc được không?

Phó Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại: Anh xưng hô như thế nào cũng được, tôi quan niệm cấp bực hay quân binh chủng chỉ để nhận diện chứ không tượng trưng uy quyền trong lúc này.

NV: Tướng Nguyễn Khắc Bình phát biểu hôm đại hội của Tập Thể, rằng nỗ lực của Tập Thể là liên lạc và kết hợp để cùng xây dựng đất nước. Xin phó đề đốc cho biết, là đất nước nào? Những người đang cầm quyền tại Việt Nam hiện nay cũng kêu gọi người hải ngoại cùng góp phần xây dựng đất nước, nhưng theo quan điểm và dưới sự lãnh đạo của họ. Ông nghĩ sao?

Phó Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại: Những mục tiêu của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình nói đã khá đầy đủ, tôi không có gì cần nói thêm. Về chữ “đất nước,” lẽ dĩ nhiên là đất nước Việt Nam, tuy nhiên ngày nào đất nước còn sống dưới chế độ độc tài thì Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa không thể hợp tác hoặc phục vụ dưới chế độ đó, vì tập thể chúng tôi yểm trợ đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền của Việt Nam.

NV: Ðại hội kỳ này là đại hội bất thường, và còn bất thường khi có sự xuất hiện của cựu Ðại Tướng Trần Thiện Khiêm; ông có thể giải thích cho biết hai điều “bất thường” này?

Phó Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại: Bất thường thứ nhứt là để bầu cử tân chủ tịch thay thế Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

Bất thường thứ hai là đại hội này có ý mời Ðại Tướng Trần Thiện Khiêm là vì ông là một cựu đại tướng, là một cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và cũng là một cựu tổng tư lệnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, để làm diễn giả chính của đại hội.

Ðại Tướng Khiêm vui vẻ nhận lời vì ông cho đây là dịp ông gặp gỡ lại các chiến hữu mà ông đã từng gặp ở khắp các chiến trường trên đất nước và ông muốn ngỏ lời hỏi thăm các cô nhi quả phụ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

NV: Ngay trước mắt, và với kinh nghiệm của người đã dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho việc bảo vệ tổ quốc, ông có nghĩ rằng Tổ quốc Việt Nam hiện nay đang lâm nguy hay không?

Phó Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại: Từ cuối năm 2007, trong dịp ra mắt quyển sách “Can Trường Trong Chiến Bại,” tôi đã được nhiều đài truyền thanh và truyền hình hỏi câu tương tự, và tôi đã trả lời là tôi cho việc các hải đảo của Việt Nam bị cưỡng chiếm thì ít mà tôi lo ngại rất nhiều cho toàn thể lãnh thổ quê hương Việt Nam.

NV: Nếu có người cộng sản công khai hoặc kín đáo liên lạc với ông và nhiều vị chỉ huy khác trong tập thể chiến sĩ để hỏi ý kiến về phương cách bảo vệ chủ quyền của lãnh thổ, trên đất liền và ngoài biển, trước sự bành trướng của Trung Cộng, thì bản thân ông sẽ trả lời ra sao? Và sẽ khuyên các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa trả lời như thế nào?

Phó Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại: Nội quy của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa không cho phép một cá nhân nào liên lạc công khai hay kín với chế độ hiện tại ở Việt Nam.

NV: Câu hỏi cuối, thưa phó đề đốc, khi thấy Hoa Kỳ đang trợ giúp và huấn luyện một số quân nhân trong quân đội của Hà Nội ngày nay, ông có cảm nghĩ gì? Và nếu có cơ hội, liệu ông muốn nói hoặc có lời khuyên gì với các quân nhân này?

Phó Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại: Nếu Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam về phương diện quân sự để chống ngoại xâm và bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ Việt Nam thì đó là một hành động rất đáng mừng vì nhiệm vụ của quân đội của một quốc gia là chống ngoại xâm. Mà nếu ngoại xâm xuất phát từ một cường quốc thì sự yểm trợ cần đến từ một cường quốc khác. Trách vụ khuyên nhủ những quân nhân hiện nay tại Việt Nam là trách vụ của nhà cầm quyền hiện nay.

NV: Cám ơn phó đề đốc đã dành thì giờ trả lời báo Người Việt.