lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Nhà hoạt động Lê Đình Lượng bị tuyên án 20 năm tù giam và 5 năm quản thúc

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/chien-si-nhan-quyen-le-dinh-luong-bi-an-20-nam-tu.html

Bầu ở thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Một giàn tổng biểu tình cùng hợp sức
Tháng chín ngày hai chung lưng chống bạo quyền
Quyền dân cứu thoát Lê Đình Lượng
Lượng Tâm cùng nhau cứu Việt Nam

Trúc Lâm Việt Quốc

Nhà hoạt động Lê Đình Lượng bị tuyên án 20 năm tù giam và 5 năm quản thúc

 

Petition The protection of Mr. Le Dinh Luong and Huynh Duc Thanh Binh

https://petitions.whitehouse.gov/petition/protection-mr-le-dinh-luong-huynh-duc-thanh-binh-and-political-prisoners-vietnam

En ver by V.G.T

***

Online petition trừng phạt Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm bằng luật Magnitsky:

https://petitions.whitehouse.gov/petition/calling-punishments-nguyen-phu-trong-lam-according-magnitsky-law-0

En ver by V.G.T

Phản đối thành phố Garden Grove; Nghị viên Bùi Phát lạm dụng chức vụ bán đất cho Tàu cộng - Tổng cộng 271 người đã ký tên (tính đến ngày 16-08-2018, change.org, petitions.whitehouse.gov, secure.avaaz.org)

https://secure.avaaz.org/en/petition/Steven_R_Jones_Mayor_of_

En ver by V.G.T

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site