lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Vietnam Seas

I love my Vietnamese Sea, tôi yêu biển Việt Nam

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Tổ Quốc - Dân Tộc Là Đây

Mấy ngày hôm nay

Nhân khi người Việt Tị Nạn việt cọng

Uy nghi dạy cho tên tuyên truyền xung kích vc hùng cửu long

Bài học để đời về thủ đoạn tuyên truyền vẹm cọng

Bọn việt gian Giao Điểm và vài tên duy vật vô thần

Khua chiêng đánh trống về

" Tổ Quốc và Dân Tộc " nhằm đánh lạc hướng

Chúng lên giọng cầu cao trấn an, xu mị:

" Chế độ Chánh trị (vc) rồi sẽ qua đi - Chỉ có Tổ Quốc là trường tồn "

Bọn nầy ngày trước chưa từng chiến đấu chống cọng sản Bắc Việt tay sai Nga - Hoa đánh chiếm Mièn Nam nhằm nhuộm đỏ " Nửa mảnh Sơn Hà " cuả Tổ Quốc còn giữ được.

Ngày trước, chúng chĩ biết vinh thân, phì gia.

Ngày nay ra hải ngoại còn mặt trơ trán bóng, nõ mồm rộng họng nói về iêu nước, iêu Tổ Quốc, Dân Tộc rổng tuyếch.

Lại còn thêm tội bài xích Phật giáo _ Thiên Chúa giáo gây tranh cải ồn ào trong khi không nói một tiếng gì về tội ác phản nước - diệt tộc cũa tá quyền hán ngụy việt cọng hiện tiền trước mắt.hôm nay.

Trong lịch sử từ cổ chí kim, không có một bạo chúa, độc tài nào tư nhiên sụp đổ. Từ Nga xô, Đông Âu chí Trung Đông, Bắc Phi, người dân mỗi nước đổ máu chiến đấu mà còn chưa dứt trừ được bọn độc tài trọn vẹn. Hà huống chi thứ độc tài toàn trị cu li việt cọng mà cứ ngồi đó ( lo cat )* chờ nó qua đi thì chỉ có mất nước, diệt tộc thấy liền trước mắt chớ " Tổ Quốc trường tồn " ( cái mẹ rượt ) gì?!

(*) Chữ Việt hổng bỏ dấu có nghĩa là: " lộ cật "

Đây, tôi nói về " tình tự dân tộc - nghĩa đồng bào " thắm thiết trong những ngày bạo quyền vc cấm đạo năm xưa.

NHÀ SƯ VÀ GIÁO DÂN

Tù trong nơi núi rừng Việt Bắc vừa mãn

Tù ngoài Kinh Tế Mới Bảo Lộc liền theo

Kiếp cùng khốn nhọc nhằn, máu đào hòa nước mắt

Nhà cạnh An Lạc Tự hoang phế

Câu kinh Phật vỗ về, lòng cũng được bình yên


Bỗng một buổi sáng nọ, có người mặc áo bà ba

Tựu hợp Phật tử quanh chùa lại giảng kinh

Cuộc nói Pháp vừa xong, Thầy còn đang hỏi han Phật tử


Bỗng chiếc xe Honda xẹt đến

Cậu thanh niên vừa chạy vừa hô

Công an đã tới đó, sao còn dềnh dàng ở đây

Rồi kéo Thầy lên xe dọt như biến


Bọn công an kéo đến hùng hỗ

Cậu nọ chở Thầy chạy xa rồi

Ai nấy đều vui mừng

Lòng mang ơn Cậu kia khôn xiết


Về sau hàng Phật tử thì thầm

Cậu thanh niên hào hiệp ấy

LÀ GIÁO DÂN LÀNG BÊN

Thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp


Việc làm can trường đó

Chẳng những nguy hại mình Cậu

Còn có thể gây hại cả gia đình

Nên ai nấy đều lo âu, cầu nguyện


Cầu cho Cậu tai qua nạn khỏi

Gia đình Cậu được Chúa cho bình yên

Con Chúa, con Phật đồng một lòng

Cậy dựa nhau trong cuộc sống khốn cùng

Nguyễn Nhơn 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site