lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

vietnam sea, sea of vietnam, biển Việt Nam, southeast asia sea, biển đông nam á, south china sea, biển nam tàu

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

 

 

CON NGƯỜI TỪ ĐÂU TỚI? & Sự sống phát xuất từ đâu? Quả trứng hay con gà có trước? Ai sinh ra God?

Đầu năm khai bút cũ

Tản mạn chiện con người cầu vui

Không phải tham khảo hay tranh luận

Nguyễn Nhơn

CON NGƯỜI TỪ ĐÂU TỚI?

Trích: “ Triết học Hi Lạp từ tiền Socrate đến Karl Marx đều tuân theo tiên đề chủ quan này của Protagoras, áp đặt quan niệm của con người lên vạn vật, lên kẻ khác: “con người là thước đo vạn vật”...

Chao ôi, con người thì giới hạn, còn vũ trụ, vạn vật thì vô hạn, sao lại lấy cái thước giới hạn đo cái vô hạn hở thiên tài Protagoras? Vả, con người được tự nhiên (vũ trụ) sinh ra, cái thước con người bé tí sao có thể đo được vũ trụ vô cùng vô tận? ( Trần Mạnh Hão: Bà Ngoại tôi hình như thông tuệ hơn triết gia Karl Marx? )

Một bạn đọc Danlambao hỏi:

“ Bác Hảo ơi, làm ơn giải thích dùm vụ này. Nếu bác từng học thần học và triết học trong nhà thờ thì làm sao bác lại cho rằng "con người được tự nhiên (vũ trụ) sinh ra" hở bác. “

Trong khi chờ đợi tác giả trả lời, gã nhà quê làng Bưng Cầu, xứ Thủ đọc thấy xôm dzô:

Tui mần tài khôn đọc mấy câu " vịnh tam tài " của Trần Cao Vân góp ý:

" Khi chưa sinh Trời Đất có TA trong
Đất nứt Ta ra Trời chuyển động
Ta thay Trời vở Đất rông mênh mong
Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh
Trời - Đất - in Ta chữ dữ đồng

( Nhớ đâu gõ đó hổng chắc y nguyên bản )

Như dzậy thì Trời Đất Con Người viết hoa cùng sanh ra với Trời Đất mà không ai biết từ đâu?!

Duy tâm thì nói là từ Thượng Đế
Duy vật các mác thi nói thủy tổ loài người từ loài vượn cổ. Trước đó nữa thì xừ rậm râu người Đức cũng hổng rành!
Phật giáo thì nói; Không phải từ vật chất cũng hổng phải tự hư vô, nó vô thủy vô chung.

Phật lý luận: Nếu ngươi đem vật chất chẻ nhỏ để tìm căn cội, ngươi chẻ mãi vật thể tới mức " lân hư trần ". nghĩa là gần như hư không là hết. Nếu ngươi tiếp tục chẻ nữa thì lân hư trần biến thành hư vô. Ngươi mừng rở kết luận: Nguồn gốc vật thể là từ: Hư Vô.
Trật! Bởi vì hởi ơi! Ngươi không biết đem bao nhiêu hư vô thì ráp lại thành một lân hư trần.
Cũng giống như khoa học vật lý ngày nay: Mấy chục năm về trước người ta vẫn tưởng hạt quark là vật thể nhỏ nhất của vật chất. Bây giờ người ta lại phát hiện: Dưới hạt quark còn loại hạt nhỏ hơn nữa!

Cho nên mà cho nên, khoa học gia Einstein vào lúc cuối đời nói: Khi người ta đi đến hết con đường vật lý, người ta sẽ trở nên con người có tín ngưởng sâu sắc!

Nghĩ ra nhà Phật biết lẽ ấy đã từ xa xưa như kể trên cho nên Trung Quán Luận nói về " Tính Không " mới viết:

" Không sanh cũng không diệt
Không thị cũng không phi

Không thường cũng không đoạn
Không đến cũng không đi
Con cúi đầu đãnh lễ
Như Lai tối tôn thắng "

Đời sống, vũ trụ, nhân sinh là như thế không thể phân tích chia chẻ luận bàn suông. Cứ như thế mà quán: HUỀ!

Nguyễn Nhơn

**

Sự sống phát xuất từ đâu? Quả trứng hay con gà có trước? Ai sinh ra God?

Sự sống trong con người biểu hiện bằng 2 cách:  máu và hơi thở. Khi máu chẩy ra hết, bạn chết. Khi ngừng thở, bạn cũng chết. Nhưng giữa máu và hơi thở, khi bạn chết bình thường, bạn vẫn còn máu, bạn chỉ mất hơi thở. Do đó, lẽ thật 1: hơi thở mới là điều cốt yếu của sự sống, còn máu chỉ là xác thịt của hơi thở.

Điều này dẫn đến: Loài còn sống trong nước (như thai nhi, cá) là động vật hạ đẳng, sống theo bản năng, không tiến hóa. Loài thở trong không khí là động vật thông minh tiến hóa. Cũng tương tự như vậy, Người sống theo xác thịt là súc vật. Người sống theo tâm linh là thánh nhân.

Tôi muốn nói đến lẽ thật 2 cũng rất cần cho đề tài này và đang được các tiên tri tại thế giảng dạy và làm chứng về vai trò của Đức Thầy Jesus của họ. Họ dạy rằng: để nhân loại được sạch tội, Jesus đã đền thay tội lỗi của loài người -- theo sự đòi hỏi của luật pháp. Nhưng công lý đòi hỏi là mắt đền mắt, mạng đền mạng mới là sự đền tội đầy đủ. Chứ không đơn giản như nhiều thuyết đang cho là chỉ cần một sự bắt giam hay một sự khổ sai luân hồi trả nghiệp một thời gian là xong. Thí dụ: bạn đánh tôi một bạt tai, thì tội của bạn sẽ có 2 phần: 1- Phần lỗi luật yêu thương. 2 – Phần cái đau của tôi, làm sao bạn trả nợ. Nên Jesus đã chết thật sự trên thập tự, chứ Ngài không diễn kịch khi bị treo lên đó.

Khi chết trên thập tự, Jesus đã đổ ra giọt huyết tương cuối cùng (John 19:34). Sự đổ máu này diễn tả lẽ thật 3: Khi không có máu hay máu không chạy trong mạch là bạn sạch tội. Tôi nghĩ rằng, đây là nguyên lý của sự bất tử và bạn có thể mở rộng đến sự sống “không bệnh tật” bằng nguyên lý này.

Lẽ thật 4: do có sự đền tội của Jesus mà loài người có sống lại. Khi đó mọi người đều bất tử. Bây giờ có 2 trường hợp xẩy ra:

Nếu bị phán xét là ô uế, bạn sẽ đến sống với Satan,  lúc đó máu trong mạch của bạn sẽ chạy lại như bạn đang sống bây giờ.

Nếu bị phán xét là không ô uế. bạn sẽ giống như Adam (trước khi ăn trái cấm) là có máu trong mạch và máu đó sẽ không chạy. Nhưng xin nhớ rằng Adam ở trong Eden ông vẫn còn có thể phạm tội đấy nhé. Vậy God đã làm thế nào để trừ tuyệt nọc khuynh hướng phạm tội cho bạn -- nếu bạn   được vào chỗ sống với Ngài. Câu trả lời này tôi hẹn bạn ở dịp khác -- khi diễn tả về 3 công năng đền tội, chuộc tội và cứu rỗi của Jesus.

Lẽ thật 5: James 2:26 nói: xác không hồn (spirit) thì chết. Điều ấy chứng minh linh hồn (spirit) cũng là sự sống.

Lẽ thật 6:  Chúa Jesus nói: gió muốn thổi đi đâu thì thổi… Thánh Linh cũng vậy (John 3:8) điều ấy chứng minh: 1- khi bạn sống công chính – như Chúa -- không phạm tội -- thì linh hồn (spirit) bạn vừa là Thánh Linh (Holy Spirit), vừa là gió, vừa là hơi thở, vừa là sự sống.

2- Nhưng Thánh Linh là thần lẽ thật (John 14:17). Linh hồn của bạn cần có lẽ thật nữa. Vậy lẽ thật là: không có sự cứu rỗi trong ngu dốt (Ê sai 5:12-13). Bạn không chỉ cần sống ngay lành, nhưng cần cả thông hiểu Đạo trời – mới sống đúng như Chúa muốn nữa.

Lẽ thật 7: Nhưng hơi thở cũng là Lời nói (word). Vậy khi nào lời nói bạn đem lại sự sống cho bạn? Bạn sẽ giải ra điều này khi tìm hiểu Lời ĐCT là gì? Do gì mà Lời ĐCT có sự sống tự thân:

Lẽ thật 8: Khi sưu tập những điều mặc khải để viết thành sách Giáo Lý và Giao Ước cho Giáo Hội Mặc Môn, tiên tri Joseph Smith nói rằng:  Điều mặc khải của tiết 1, Jesus coi là lời mở đầu (câu 6).  Chúng ta hãy đọc 3 câu cuối cùng của tiết 1 này:

37  Hãy tìm hiểu những giáo lệnh (commandements) này, vì đây là những điều chân chính (true) và trung thực (faithful), và những điều tiên tri (prophecies) cùng những lời hứa (promises) trong đó sẽ được ứng nghiệm (fulfilled).

38  Những điều gì Ta là Chúa đã nói, Ta đã nói, và Ta không miễn giảm (excuse) cho Ta; và dù trời đất qua đi, nhưng lời Ta sẽ không qua đâu mà sẽ được ứng nghiệm, dẫu bằng chính tiếng nói của Ta hoặc bằng tiếng nói của các tôi tớ Ta thì cũng như nhau.

39  Vì này, và trông kìa, Chúa là Thượng Đế, và Thánh Linh làm chứng, và lời chứng đó là chân thật, và lẽ thật tồn tại mãi mãi và đời đời. A Men.

Giải thích: Jesus nói, Lời Ngài (the Word) đã gồm có 7 điều kỳ diệu: vừa là luật pháp, vừa là lẽ thật, vừa là trung thực (chữ faithful là worthy = có giá trị), vừa là lời tiên tri, vừa là lời hứa, vừa là ứng nghiệm, vừa là không miễn giảm (chữ excuse là đã nói ra là không cần xin lỗi, bào chữa hay ăn năn sửa sai). Nên Lời Jesus đã có giá trị, vì là ánh sáng, vì là sự sống động (= quicken), không phải là lời chết hay dối trá như lời loài người. Nghĩa là Lời Ngài có sự sống trong nó. Nói cách khác, God là sự sống đầu tiên – tự hiện hữu (Đấng I AM). Từ Ngài mà có mọi sự sống, mọi lẽ thật.

Lẽ thật 9: Bạn nghĩ gì về lời chứng của Giăng: JESUS là LỜI God đã thành NGƯỜI. Ngôi Lời đó đã là PHÚC ÂM (= TIN VUI MỪNG), là sự sống, là sự sáng, là tạo hóa -- mà đỉnh cao, sự toàn vẹn của tạo hóa lại là sự hiện hữu của loài người thông minh này. Vậy Lời God không chỉ là lý thuyết. Lời đã thành hiện thực sống động và tiến hóa thành một God khác. Vậy, bạn thì sao?

Về phần câu hỏi “quả trứng hay con gà có trước”: câu trả lời bây giờ không còn thuộc quyền của nhân loại nữa. Nó thuộc về ý muốn của Đấng sáng tạo rồi. Tôi nói những lời chứng này trong tôn danh Chúa Ki tô. Amen

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site