lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Vietnam Seas

I love my Vietnamese Sea, tôi yêu biển Việt Nam

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

 

 

Lễ giỗ thứ '53' cố tổng thống Ngô-đình-Diệm

Hình ảnh lễ giỗ cố Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 12 tháng 11 năm 2016 

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

danh nhân lịch sử Việt Nam ngô đình diệm, lễ giổ thứ 53 tổng thống ngô đình diệm, cố vấn ngô đình nhu

 

***

HỘI THÂN HỮU NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TỊ NẠN CỘNG SẢN NSW/ ÚC CHÂU

Số 42B Brandon Ave, BANKSTOWN NSW 2200. Tel: 02-97967162. Mobile 0405328639

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

LỄ GIỖ THỨ ‘53’ CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

Nhân ngày lễ  Giỗ thứ 53  Cố Tổng Thống Gioan Baotixita  NGÔ ĐÌNH DIỆM  và  BÀO ĐỆ. Đồng thời, cầu nguyện cho các linh hồn  DÂN QUÂN CÁN CHÍNH  và  QUÂN ĐỘI ĐỒNG MINH  đã hy sinh để bảo vệ  VIỆT NAM CỘNG HÒA;  Cùng các linh hồn  ĐỒNG BÀO  đã tử nạn trên đường vượt biển vượt biên tìm  TỰ DO;  Cũng như cầu nguyện cho các linh hồn các  CHIẾN SĨ  ĐỒNG BÀO  đã bỏ mình vì tranh   đấu cho  TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN,    cho  VIỆT NAM.

CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM  đã  đem hết tâm huyết  để phục vụ dân tộc Việt Nam,và suốt  đời sống thanh bạch, liêm khiết, đạo  đức, nêu gương tốt cho các thế hệ sau.

Trước khi cử hành lễ giỗ,  cầu hồn sẽ chiếu Slid Show một số sinh hoạt thăm viếng của  TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM đặc biệt tại ÚC ĐẠI LỢI.

Được tổ chức:  Lúc  01:00 chiều, ngày  Thứ BẢY,  Ngày 12  tháng 11 năm 2016.

Tại  Thánh Đường Our Lady of  the Rosary Parish, Fairfield

Số  18, Vine Street, Fairfield NSW 2165.

Trân trọng kính mời:Qúy  Tôn Giáo,  Hội Đoàn Đoàn Thể và Truyền Thông, và  đồng bào bớt chút thời gìờ  đến tham dự. Sự hiện diện của quý vị nói lên lòng tri ân một nhà  Ái Quốc Chân Chính và những Chiến Sĩ, đồng bào  đã hy sinh cho tổ quốc Việt Nam.

Sau lễ xin mời quý vị dùng bữa tiệc nhẹ ở Hội trường nhà thờ, cách trạm xe lửa Fairfield trên 100 mét.

Trân trọng kính mời.

Thay mặt Ban Tổ Chức: Phạm Văn Thông

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site