lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Vietnam Seas

I love my Vietnamese Sea, tôi yêu biển Việt Nam

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Cờ đỏ sao vàng sẽ giảm lộng hành

Kính quý vi CĐNVTNCS;Cờ  đỏ sao vàng từ Tầu cộng xâm nhập vào Bắc Vìệt ngày 19-8-1945 cướp chính quyền của chính phủ Trần Trọng Kim,cờ đỏ làm hàng triệu người chết, gần triệu người bỏ chạy cs năm1954! Cờ  đỏ xâm chiếm cướp chính phủ Việt Nam Công Hòa 30-4-1975,trên triệu người chết dưới biển,trên rừng,trong tù cải tạo và hàng triệu người chạy trốn thoát cờ  đỏ!!!

Nay cờ đỏ đang lan ra hải ngoại mấy ngày qua tại Mỹ và Pháp;Chúng ta lại vô cảm như lời cộng sản đã đặt vào miệng để nói:"chúng ta không làm chính trị"

Đề nghị Quý vị công đồng Tỵ Nạn cộng sản thực hiện kế hoặch nhỏ tốn ít công của,sẽ có kết quả như sau:

- Cờ đỏ sao vàng sẽ giảm lộng hành.Vì người tốt không thể  đứng chung và mang dấu  ấn của kẻ trộm cướp.

- Cộng đồng bớt công của để biểu tình chống đối.Đồng bào đỡ cao huyết áp,sốc vì nhìn thấy cờ  đỏ.

- Giúp chính quyền trong việc trị an bằng cách quảng bá đề cao cảnh giác trộm cắp.Và cộng  đồng không bị mất mát tài sản.

Thực hiện:In poster hình Cảnh giác trộm cắp và hình Cảnh Sát Nhật nắm cổ và khóa tay áp giải hai thanh niên mặc áo cờ đỏ sao  vàng dưới đây thành nhiều tấm (10,2,30 tấm cỡ lớn dễ nhìn); tùy số người cầm  đứng dàn hàng  đón,hoặc đi theo những tên lãnh  đạo cộng sản và những tên mang biểu hiệu cờ  đỏ sao vàng. Đỡ la hét mệt sức anh chị em.

Chúc quý vị thành công cho cộng  đồng yên vui và không bị tăng huyết  áp vì nhìn thấy cờ  đỏ sao vàng lộng hành.

Liên Nguyễn

cờ đỏ sao vàng ăn cắp

cờ đỏ sao vàng ăn cắp 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site