lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Biển Cả Và Con Người

...

Bưu-Hoa Việt-Nam

...

Dòng Thơ

...

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

...

Điện-Toán - Tin-Học

...

Hịch Tướng Sĩ

...

Hình Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng- Hòa

...

History Of Viet-Nam

...

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam

...

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Của Quốc-Gia Dân- Tộc Việt-Nam

...

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

...

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

...

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam

...

Tư-Tưởng Phật-Giáo

...

Sitemap

...

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân

...

Trang Thơ Văn Ông Bút

...

Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính

...

Trang Thơ Văn Nguyễn-Quang-Duy

...

Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang

...

Trang Thơ Văn Lu-Hà

...

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh

...

Thư-Tín

...

Weblinks:

 

Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn

Vè Cái Con Cac...Nặng -

Nguyễn-Nhơn

Nhe vẻ, nghe ve, nghe vè
Cái con căc ...nặng
Thập niên thứ hai
Thế kỷ hai mươi mốt
Xứ xã nghĩa An nam
Xuất hiện nên học thuật
Cái con căc...nặng
Khởi thủy từ Quan, Dân làm báo
Bị “mặt đồ” tể ba Dê
Truy bức, bịt miệng
Trước còn lịch sự “phản biện”
Chợt xãy chuyện tên CÁ
Thành hồ, Vũ Hiển
Trước mặt phụ nữ
Vợ blogger Điếu Cày
Thằng mất dạy văng
“ Tự do, cái con căc... nặng”
Công luận phẫn nộ
“ Dzua đã cởi truồng
dân không cần giữ lễ”
Kể từ đó mà đi
Trên trang danlambao
Cựu binh thiết giáp
Bá Chổi đi tiên phuông
Đi một đường chổi quét văng
ba chữ cái con k...ẹt
Tiếp theo là dài dài
Mỗi bài viết đều đệm
Cái con căc ...nặng
Tui nay ở hải ngoại
cũng bắt chước chư vị
Đi một đường văn chương
CÁI CON CĂC...NẶNG

Nguyễn Nhơn

 

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc Lâm Yên Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site