lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Chết Bởi Trung Cộng:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn

Giải-Pháp Ngoài Đảng Cộng-Sản VN Đã Chết

Câu kể trên là tôi đúc kết hai vế trong bài viết “ Đảng CSVN đã chết” của thủ lãnh Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên Nguyễn Gia Kiểng bên Tây như vầy:

Đảng Cọng sản VN đã chết.
Giải pháp ngoài đảng CSVN.

Đảng csvn nếu như đã chết rồi thì Tập hợp Dân chủ Đa nguyên cứ việc thi hành giải pháp của mình chớ sao lại còn nói giải pháp (bên) ngoài đảng? Hay là vì nó chết “lâm sàng” còn đó chưa chôn nên thủ lãnh Kiểng ta vẫn còn sợ nên đứng lắp ló bên ngoài hô hoán thử xem nó chết thiệt hay chưa!

Nhưng mà thử hỏi cái giải pháp bên ngoài cái xác chết chưa chôn đó là cái gì vậy?

Thì đây:

Tiếp liền theo bài kể trên là bài viết của một tác giả, bí danh Bắc Trung Nam đề xuất giải pháp thống nhứt các đoàn thể hải ngoại, nối kết với các đại diện trong nước và đề cử thủ lãnh THDCĐN Nguyễn Gia Kiểng làm một trong 5 sáng lập viên triệu tập Đại hội Hải ngoại dựng lên Tổ chức Thống nhứt trong, ngoài (sic).

Tôi đọc hai bài liên hoàn ngộ nghĩnh rồi trực nhớ lại bửa trước có cái dzụ ba ông “sáp lá cà” đối thoại với vc Thanh Sơn bên xứ cao bồi Houston, Tê xịt bèn ráp lại thành một màn hát bộ như sau đây:

HOÀNG DUY HỜ PHÙNG MANG BÊN MỸ
NGUYỄN DA KIỂNG ĐÁ GIÁP BÊN TÂY

Cái vụ nghị Al Hoang phùng mang đối thoại với vc Thanh Sơn thiên hạ đã phê phán nhiều rồi, chỉ xin nhắc lại ở đây về việc Đức Đầu bạc nhân danh Đại Việt và Nguyễn Đức Quang nhân danh Dân Xã đảng để tham dự cho thấy ý đồ của vc là nhằm tiếp xúc với các đoàn thể, đảng phái hải ngoại để mưu toan việc gì đó.

Nay thì có bài viết tựa đề dài ngoằng một cách lạ lẫm như vầy:

“Các nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam cả trong và ngoài nước cùng đứng chung một thuyền là một ảo tưởng? “

Nó lại đi tiếp liền theo bài viết “Đảng csvn đã chết” của già Kiểng tuồng như cùng một mạch văn và xuất xứ: Tập hợp Dân chủ Đa nguyên.

Nội dung đánh bóng sư phụ Kiểng và THDCĐN rõ bong:”ĐCSVN thật sự đã chết đứng như lời ông Nguyễn Gia Kiểng đã viết 'Đảng cộng sản Việt Nam đã chết', và phía sau cái xác chưa chôn là một tập đoàn mafia đỏ đang cố gắng lợi dụng từng giây phút để tích góp của cải và dọn đường cho cuộc trốn chạy. Đây chính là thời cơ thuận lợi cho nhân dân Việt Nam dành lại quyền làm chủ đất nước. Chỉ cần một sự kết hợp nhuần nhuyễn đoàn kết tất cả mọi người, mọi tổ chức trong và ngoài nước để cùng làm một bước tiến đột phá, thành công sẽ đến trong nay mai.”

Kế tiếp là đề nghị các bước thực hiện sự kết hợp như sau đây:

“Người viết xin mạnh dạn đề nghị một phương cách khởi đầu để tất cả chúng ta cùng đồng lòng và đồng thuyền đấu tranh cho đất nước Việt Nam được tự do thoát ách cai trị độc tài của chế độ cộng sản:

1. Mỗi tổ chức đấu tranh cho dân chủ Việt Nam ở nước ngoài trên khắp thế giới không phân biệt lớn hay nhỏ đề cử 5 người vào tổ chức chung, tên gọi của tổ chức này do thành viên của mình quyết định.

2. Tổ chức chung sẽ mời gọi một cách bí mật những nhà đấu tranh tại Việt Nam tham gia, tên tuổi của họ sẽ được giữ kín cho đến thời điểm thuận lợi để được công khai.

3. Tổ chức chung sẽ tổ chức cho các đại biểu tự ứng cử vào ban lãnh đạo có dịp thuyết trình về quan điểm, phương cách và chiến lược của mình cho công cuộc đấu tranh chung cùng với sự chất vấn góp ý của toàn thể. Sau đó tổ chức chung sẽ tiến hành bầu phiếu kín chọn một số người vào ban lãnh đạo. Ban lãnh đạo sau khi được bầu sẽ chọn một cách bí mật những người đang đấu tranh ở VN đưa vào danh sách ban lãnh đạo. Những cá nhân trong nước được chọn phải được biết và họ có quyền chấp thuận hay phản đối.

4. Tổ chức chung sẽ soạn thảo cương lĩnh và sẽ công khai thông báo sự hình thành tổ chức của mình trên mọi phương tiện truyền thông quốc tế.

5. Tổ chức chung sẽ thông báo cơ quan ngôn luận chính thức của mình.

6. Công đoạn khởi đầu cần có một người có uy tín hay được nhiều người ủng hộ để mời gọi những tổ chức khác tham gia.

Người viết đề nghị ông Nguyễn Gia Kiểng, người lãnh đạo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Bạn đọc có quyền đề nghị người mình tín nhiệm.”

Ông Bắc Trung Nam nầy tôn xưng sư phụ Da Kiểng là “ người có uy tín hay được nhiều người ủng hộ” thì thật la hí hước hết biết, bởi vì thủ lãnh của ông khi qua Hòa Lan rao giảng Hòa hiệp Hòa giải đã từng bị những người anh em chống cộng bên đó nưng niu, nựng nịu chút đỉnh như đã ghi trong tiểu sử trên Wikipedia như vầy: “Vì lập trường dân chủ ôn hòa Nguyễn Gia Kiểng và tổ chức của ông bị các tổ chức chống cộng cực đoan đả kích dữ dội, kể cả bị đả thương trong một lần diễn thuyết tại Hoà Lan năm 1990.”

Cho nên việc tôn phò cây đa Kiểng lên làm minh chủ võ lâm như đề nghị trên đúng là ảo tưởng như tựa bài viết!

Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là tại sao, nếu công việc xa vời như vậy mà đích thân vc Nguyễn Thanh Sơn, dù gì vẫn là Thứ trưởng ngoại giao, ủy viên Trung ương đảng, lại rao hàng, chào mời nơi một Thị xã Houston?

Nhớ lại những ngày Miền Nam hấp hối, người Mỹ dứt khoat rút đi, giao lại cho người Pháp tự do giàn xếp với lá bài thành phần thứ 3 Dương Văn Minh. Một lần nữa người Pháp bị cọng sản gạt ra rìa.

Bây giờ cọng sản sản đang hấp hối, không phải chỉ là chết lâm sàng mà về kinh tế là đã chết đứng theo phân tích của các nhà kinh tế Á Châu:”Kinh tế Việt Nam đang xuống dốc một cách thê thảm. Trong khi các hãng thông tấn quốc tế ghi nhận rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã về mức thấp nhất từ 13 năm qua, thì một chuyên gia từ Hong Kong nói rằng kinh tế Việt Nam đã chết đứng.”

Theo tiểu sử ghi trên Wikipedia, Kiểng được người Pháp bảo lãnh cho đi Pháp. Câu viết nhẹ nhàng nầy, hiểu theo chánh trị thì Kiểng là lá bài của Pháp. Nay nếu người Pháp lại dựng con bài Dân chủ Đa nguyên để cứu nguy cho csvn khỏi một cuộc nổi dậy, lật đổ phải chăng là để cho nhóm thân Pháp chia quyền với vc? Nếu đúng như vậy thì chắc chắn, một lần nữa, nước Pháp lại gặt nho trái mùa như năm 1975!

Tại sao?

Bởi vì chính cây đa Kiểng, trong bài viết “ Việt Nam cần một cuộc cách mạng “ đi đến kết luận như vầy: “ Cuộc Cách Mạng bắt buộc này không nhất thiết phải diễn ra, và có nhiều triển vọng sẽ không diễn ra, trong bạo loạn. Nó có thể diễn ra trong hòa bình và trật tự như cuộc cách mạng tri thức đang diễn ra trên thế giới. Nó cần một tập hợp dân tộc mới của những người quyết tâm làm lại đất nước, thiết lập một chế độ dân chủ đa nguyên, trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, nghĩa là trong quyết tâm xây dựng một đất nước mà mọi người VN đều có thể yêu và tự hào.

Chủ lực của tập hợp này có thể là chính những người cộng sản tiến bộ và lương thiện ý thức được rằng đất nước đã quá nguy ngập và tình trạng này không thể tiếp tục.”

Câu nói nầy có nghĩa là, nếu giải pháp ngoài đảng xãy ra, những người gọi là “ cọng sản TIẾN BỘ VÀ LƯƠNG THIỆN “ sẽ chủ trì đại cuộc thay đám cọng sản cũ, với sự phụ trợ của các thành phần thứ 3 như cái Tập hợp Dân chủ Đa nguyên của da Kiểng. Nghĩa là MỘT CHÁNH PHỦ LIÊN HIỆP ĐOÀN KẾT QUỐC GIA ở thế kỷ 21!

Và, hởi ơi, ai không thuộc hoặc không chịu học bài học lịch sử sẽ tái phạm sai lầm trong lịch sử! Trường hợp nầy là trường hợp chết người, chắc chắn còn thê thảm hơn những người Quốc Gia nhẹ dạ tham dự cái gọi là chánh phủ liên hiệp đoàn kết Quốc gia của bọn cs già hồ năm 1945 của thế kỷ trước.

Tại sao?

Bởi vì người cọng sản là cọng sản, không có thứ cọng sản tiến bộ, lương thiện gì hết.

Lý luận là như vậy, nhưng thực tế là việc khác. Hiện tại, nền kinh tế xã nghĩa đã chết đứng. Chừng nào nó rơi xuống vực thì... hỗn loạn sẽ xãy ra và cuộc cách mạng lật dổ độc tài toàn trị cs bằng sức mạnh vũ bảo của đám đông là không tránh khỏi. Mặc chó cứ sủa, đàn lữ hành vẫn tiến bước.

Nguyễn-Nhơn @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site