lịch sử việt nam

Trang Chính

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Blog Quan Làm Báo:

Diễn-Đàn Thảo-Luận Về Tình-Hình Việt-Nam:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu

Human Rights Vietnam - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tư-Tưởng Phật-Giáo:

Tưởng-Niệm 50 Năm Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm, Anh-Hùng Ngô-Đình-Nhu Vị-Quốc Vong-Thân 1963-2013:

Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức Tự-Thiêu 1963-2013:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Truyện Dài Thời Chiến-Tranh Việt-Nam (Ebooks):

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Văn-Hóa Tộc Việt:

Weblinks:

 

 

Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn

Để đáp lại phần nào các bài viết hồi gần đây đặt câu hỏi:
Vì sao chưa có Cách mạng Việt Nam?
Nguyễn-Nhơn

Chắc Chắn Có Hoa Lài Hoa Sen Ở Việt-Nam

Để đáp lại bọn CS hoạt đầu bảo:
Chẳng bao giờ có Hoa Lài, Hoa Sen
Người Quốc Gia-Dân Tộc dõng dạc đáp
“Chắc chắn có Hoa Lài-Hoa Sen
Nở rộ trên QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM”

Người Việt mình thường nói
Chuyện có lý, có tình
Nay nói trước cái lý
Vì sao xác quyết:”Chắc chắn có
Hoa Lài-Hoa Sen”

Học giả Brzezinski, chuyên gia
Phân tích Chánh trị Nga
Kết luận nguyên do
Sự sụp đổ Liên sô Cộng sản như vầy:

“Khác với Cha anh họ
Thanh niên Nga không biết sợ Cộng sản
Họ nghĩ rằng họ có thể lật đổ chế độ đó
VÀ HỌ ĐÃ LÀM ĐƯỢC NHƯ VẬY”

Thanh niên Việt Nam ngày nay
Dù không được ai giúp vun bồi
Tình tự dân tộc như thưở trước
Lòng yêu nước vẫn nồng nàn trong huyết quản

Trước nhục nước do Tàu phù xâm lấn Biển Đông
Biết đồng lòng đứng lên chống đối
Thanh niên xông lên trước
Già trẻ trai gái bước theo

Vậy là ĐẠI CÁCH MẠNG DÂN TỘC
Hoa Lài- Hoa Sen nở rộ

Bây giờ nói TÌNH TỰ DÂN TỘC
“Con giun xéo lắm cũng oằn”
Hơn sáu mươi năm trên Miền Bắc
Băm sáu năm nay cả Miền Nam

Oằn oại dưới GÔNG CÙM VC
Đau đớn biết chi hơn
Bọn CƯỜNG QUYỀN và CHỆT TÀU
Lầu các xe cộ vênh vang nơi phố thị

Hàng hóa Trung cộng tràn ngập
Từ thành phố chí tận nông thôn
Dân Việt khổ sai nơi hảng xưởng ngoại bang
Lại còn bị bán cả ra nước ngoài
Lớp làm đầy tớ, lớp bán thân
Tủi nhục biết chi cân

Nay nhân đứng lên chống Tàu xâm lăng
Cùng lúc cùng nhau quét sạch cửa Nhà
Quét sạch rác rưởi VC HẠI DÂN, BÁN NƯỚC
Xây dựng lại CƠ ĐỒ GIÒNG GIỐNG VIỆT

Thật là mong lắm vậy

Nguyễn-Nhơn

NÓI SẤM

Nay tuổi già thơ thẩn
Ngồi buồn nói sấm chơi

'”Hùm gầm khắp nẽo gần xa
Mèo kêu rợn tiếng quỉ ma tơi bời
Rồng bay năm vẻ sáng ngời
Rắn qua sửa soạn hết đời sa-tăng
Ngựa lồng quỉ mới nhăn răng
Cha con dòng họ thầy tăng hết thời
Chín con rồng lộn khắp nơi”

“Mèo kêu rợn tiếng quỉ ma tơi bời”

Bây giờ chưa được nửa năm Mèo
Ma quỉ lộn tùng phèo
Trước tiên là xừ Ben Ali
Bắc phi, Tunisie
Khăn gói quả mướp ra đi

Kế đến là Mubarak, Ai Cập
Bị hạ bệ chưa đủ
Còn chờ ngày ra Tòa Án
Tối cao, lãnh búa tạ

Bin Laden rậm râu
Trùm khủng bố toàn cầu
Số phận đen hơn hết
SEAL Mỹ phơ nằm một đống

Đã vậy còn chưa yên
Thây đem quăng ra biển
Con cũng chết theo cha
Vợ bị thương bị bắt sống

Xừ Độc tài Assad
Xứ Lybie nhỏ xíu
Cũng chẳng được yên thân
Đang trần thân xiết bù lon đít

Còn anh già Gadhafi
Mới thật là thê thãm
Con cháu chết lu bù
Mụ dzợ già tếch sang Tunisie

Chỉ còn tấm thân trùi trụi
Ngày đêm trốn chui trốn nhủi
Sợ ăn hỏa tiển Liên quân
Xem bề sắp đi tong

 

Định bụng để khi nào có ứng nghiệm
Mới giải đoán vuốt đuôi
Cho bạn bè lác mắt chơi
Chẳng ngờ bạn lật tẩy

Nói quanh quẩn vậy đủ rồi
Có ngon nói chuyện Quỉ Cộng thử coi
Mới đánh liều tán phứa
Sờ mu rùa khấn lâm râm

Cứ như theo tui nghiệm
Độc tài cá nhân dễ phá
Vì chúng chỉ có một thân trùi trụi
Thêm năm bảy đứa con em
Cùng mấy đứa cận thần ngơ ngáo
Nên dân dễ hạ bệ

Còn như lũ Quỉ Cộng
Là loại “Độc tài Tập thể”
Mười bốn thằng “Bộ Ngụy Trị”
Là mười bốn chúa quỉ
Mỗi thằng một bầy quỉ theo phò

Lại thêm mấy đứa Thái Thượng hoàng
Mỗi thằng một vương quốc quỉ
Triều thần là trùm sò
Từ trung ương tới địa phương

Đó là còn chưa kể
Trên ba triệu đảng viên
Tuy thân phận chầu rìa ngơ ngáo
Cũng chấm mút chút đỉnh
Nên cũng chờ thời đón gió
Chưa chịu quay về với Nhân dân

Tóm lại hệ thống quỉ Cộng như rít trăm chân
Đồng bào ta phải kiên tâm trì chí
Nhẫn nại mỗi ngày cắt môt chân
Cho đế khi rít chỉ còn thân mình trùi trụi
“Là lúc ngựa lồng lên
Đạp tan thây rít độc”

Ba Mươi Sáu năm đăng đẳng còn đợi được
Sá chi ba mươi sáu “Mùa trăng”
Chỉ còn ba năm nữa thôi
Ngày Vinh quang Dân tộc đã tới rồi
“Chín con rồng lộn khắp nơi”
Cửu Long Giang! Cửu Long Giang!

Gã nói sấm dõm
Nguyễn-Nhơn @ Trúc-Lâm Yên-Tử

Trúc Lâm Yên Tử Trên Mạng Xã Hội:

facebook

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site