lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

 

***

Tướng Lương Xuân Việt vào ngày 21/06/2018 tới đây sẽ được chính thức gắn hai sao tại Đại Hàn

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/tuong-luong-xuan-viet-thang-thieu-tuong-21-06-18.html

Buổi Lễ Gắn Cấp Bậc Thiếu Tướng của Tướng Lương Xuân Việt… 

tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn Tám / Cam Humphreys, gần Anjeong-Riand Pyeongtaek, Đại Hàn Dân quốc…

vào lúc 1:30 trưa, ngày Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018 (giờ Đại Hàn)..

Sau khi được phu nhân và ba con gắn 2 sao mới vào quân phục, sau khi tuyên thệ Ông đã ngõ lời cùng quan khách, thượng cấp và chiến hữu.. Khi nhắc đến gia đình, thân phụ đã quá cố là Thiếu Tá Thủy Quân Lục Chiến / QLVNCH Lương Xuân Đương, và sự quan tâm của những người chị, em gái trong gia đình dành cho ông và ông đã khóc. Ông cũng không quên nhắc đến, ca ngợi và vinh danh sự hy sinh của những Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, kể cả những Chiến Sĩ Đồng Minh của Quân Lực Hoa Kỳ và Đại Hàn Dân Quốc để bảo vệ tự do cho Miền Nam  Việt Nam.......  

Xin được tóm tắt đôi dòng...

Xin click vào link dưới đây để xem buổi lễ : Rất tiếc âm thanh trực tiếp không được tốt ! 

https://www.facebook.com/Eighth.Army.Korea/videos/2117932181553777/

 

brigadier general Luong xuan Viet, Thiếu tướng Lương Xuân Việt, Tư Lệnh Phó đặc trách Tổng quát và Điều hành của Đệ Bát Quân Đoàn / Lộ quân (U.S Eighth Army), trấn đóng tại căn cứ Camp Humphreys, gần Anjeong-Riand Pyeongtaek

brigadier general Luong xuan Viet, Thiếu tướng Lương Xuân Việt, Tư Lệnh Phó đặc trách Tổng quát và Điều hành của Đệ Bát Quân Đoàn / Lộ quân (U.S Eighth Army), trấn đóng tại căn cứ Camp Humphreys, gần Anjeong-Riand Pyeongtaek

brigadier general Luong xuan Viet, Thiếu tướng Lương Xuân Việt, Tư Lệnh Phó đặc trách Tổng quát và Điều hành của Đệ Bát Quân Đoàn / Lộ quân (U.S Eighth Army), trấn đóng tại căn cứ Camp Humphreys, gần Anjeong-Riand Pyeongtaek

brigadier general Luong xuan Viet, Thiếu tướng Lương Xuân Việt, Tư Lệnh Phó đặc trách Tổng quát và Điều hành của Đệ Bát Quân Đoàn / Lộ quân (U.S Eighth Army), trấn đóng tại căn cứ Camp Humphreys, gần Anjeong-Riand Pyeongtaek

Thưa Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,

Tướng Lương Xuân Việt đã có quyết định thăng cấp Thiếu tướng từ tháng 6/2017, trước khi được bổ nhiệm phục vụ tại Đại Hàn, 
vào ngày 21/06/2018 tới đây sẽ được chính thức gắn hai sao.

Được biết, theo sự giải thích từ một thân nhân của Tướng Lương Xuân Việt: Thường lệ Bộ Quốc Phòng xem xét trong năm 2017-2018 có bao nhiêu Thiếu Tướng đến tuổi về hưu, và họ sẽ cho số Chuẩn Tướng được thăng Thiếu Tướng lần lượt được thay thế vào những chổ trống đó. Các vị Thiếu Tướng này có ngày về hưu khác nhau, nên các vị tân Thiếu Tướng phải chờ đợi theo thứ tự, cho đến khi tới phiên mình, như trong trường hợp này, Tướng Lương Xuân Việt đã chờ cả năm, mới được gắn hai sao.

Tướng Lương Xuân Việt, là vị tướng đầu tiên, và hiện nay Ông là quân nhân Mỹ gốc Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc cao nhất trong Lục Quân (nói riêng) và Quân Lực Hoa Kỳ (nói chung). Tướng Lương Xuân Việt đương nhiệm chức vụ Tư Lệnh Phó đặc trách Tổng quát và Điều hành của Đệ Bát Quân Đoàn / Lộ quân (U.S Eighth Army), trấn đóng tại căn cứ Camp Humphreys, gần Anjeong-Riand Pyeongtaek, Đại hàn Dân Quốc. Được biết Camp Humphreys, là căn cứ lớn nhất của Quân lực Hoa Kỳ tại hải ngoại.  

Quý Vị, Quý Niên trưởng và Chiến hữu có thể theo dõi trực tiếp buổi lễ gắn cấp bậc Thiếu tướng của Tướng Lương Xuân Việt trên Facebook của U.S Eighth Army. Giờ California sẽ là 9:30 P.M, tối ngày 20 tháng 6, 2018. Giờ Miền đông sẽ là 00:30 A.M  sáng ngày 21/06/2018. 

Trân trọng.

BMH
Washington, D.C

 

 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters

un compteur pour votre site