lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Thành kính phân ưu cùng gia đình cố Đề Đốc Francis Lâm Ngươn Tánh

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/phan-uu-gd-de-doc-lam-nguon-tanh.html

Nhận được tin buồn, ông Francis Lâm Ngươn Tánh, cựu Đề Đốc Tư-lịnh Hải-quân Việt-Nam Cộng-Hòa đã an nhiên về cùng với thiên chúa ba ngôi ngày chúa nhật 11 tháng 2 năm 2018 tại Frederickburg, Virginia, Hoa Kỳ.

Ông cố Đề Đốc Francis Lâm Ngươn Tánh huởng đại thọ 90 tuổi.

Chúng tôi, hội sử-học Việt-Nam thành kính chia buồn cùng bà quả phụ Lâm Ngươn Tánh, khuê danh Nguyễn-ngọc-Thủy cùng tang gia hiếu quyến.

Nguyện cầu hương linh cố Đề đốc Francis Lâm Ngươn Tánh an hưởng thanh bình nơi đất chúa.

Cầu chúc tang gia hiếu quyến bình an, sức khỏe.

Ai cũng chỉ sanh một lần và ra đi vĩnh viễn một lần về cõi vĩnh hằng. Nhưng những gì cố Đề đốc Francis Lâm Ngươn Tánh đóng góp cho chính nghĩa quốc gia Việt-Nam Cộng-Hòa nói chung, quân chủng hải quân nói riêng vĩnh viễn được trang trọng ghi vào trang thanh sử của dân tộc.

Ngày 13 tháng 02 năm 2018

Trúc lâm Trần Nhân Việt Quốc, tổng thư ký hội sử-học Việt-Nam
Trúc lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc, cố vấn

***

Cáo phó Cố Đề Đốc Francis Lâm Ngươn Tánh...

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng quyến thuộc và thân hữu

Ông Francis Lâm Nguơn Tánh
Cựu Đề Đốc Tư-Lệnh Hải-Quân Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hoà

được Chúa gọi về ngày Chúa Nhựt 11 tháng 2 năm 2018
tại Fredericksburg, Virginia, USA.
Hưởng Đại Thọ 90 tuổi.
Linh cửu được quàn tại Mullins & Thompson Funeral Home
1621 Jefferson Davis Highway, Fredericksburg, VA 22401- 540-373-5842

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Ngày Thứ Tư  14 tháng 2 năm  2018
11:00 AM  – 1:00 PM:  Phát tang và thăm viếng
6:00 PM – 8:00 PM: Nghi thức cầu nguyện với Knights of Columbus
8:00 PM – 9:00 PM: Lễ Phủ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa

Ngày Thứ Năm  15 tháng 2 năm 2018, 10:30 AM
Tang Lễ tại Thánh Đường
Saint Mary of the Immaculate Conception
1009 Stafford Avenue, Fredericksburg, VA. 22401

Tang Gia Đồng Khấp Báo
Bà quả phụ Lâm Ngươn Tánh, khuê danh Nguyễn Ngọc Thủy
Trưởng nam: Lâm Nguơn Trọng, vợ và các con, VA.
Trưởng nữ: Lâm Nguơn Ánh-Tuyết, chồng và các con, CA.
Thứ nữ: Lâm Nguơn Ánh-Thu, chồng và các con, CA.
Thứ nữ: Mary Lâm Rodrigues, chồng và con, MS.
Thứ nữ: Virginia Lâm Abrams, chồng và con, NY.

Theo ý nguyện của người quá cố, phúng điếu xin gởi tặng Quỹ Thương Phế Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn Và Phụ Cận
(LHCCS/VNCH/HTĐ&PC, P.O Box 4063, Falls Church, VA 22044)

Tiểu sử cố Đô Đốc Lâm-Ngươn-Tánh:  http://www.truclamyentu.info/vietnamsea/hq-dd-lam-nguon-tanh.html


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site