lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Xin chữ ký lên án, trừng phạt Tập Cận Bình quân sự, nguyên tử hóa biển Đông và can thiệp vào Syria trên trang We the people

Sign this petition : https://petitions.whitehouse.gov/petition/condemning-and-punishing-xi-jinping-plan-militarizing-nuclearizing-east-sea-and-military-action-syria

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/petition-trung-phat-tap-can-binh-nguyen-tu-hoa-bien-dong.html

Tàu cộng mở rộng lãnh thổ xâm chiếm Việt Nam qua việc tiến hành chiến tranh Việt Nam từ 1945-2018. Trước đây ngày 19-01-1974, họ tấn chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, năm 1988 chiếm thêm quần đảo Trường Sa. Việc này nhằm mở rộng lãnh hải, kiểm soát hải lộ Thái Bình Ấn Độ Dương có lợi tức trên dưới 4 ngàn tỷ Mỹ kim mỗi năm của các quốc gia trong vùng Á Châu.

Tập Cận Bình nắm quyền hành năm 2012 đã thúc đẩy mạnh mẻ việc xâm lấn xâm lược trên phạm vi toàn thế giới vì muốn đạt mục đích sản phẩm sản xuất tại Tàu năm 2025. Đặc biệt xây cất các căn cứ quân sự trên các quần đảo Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Họ Tập còn liều lĩnh nguyên tử hóa biển Đông bằng cách xây dựng các nhà máy nguyên tử trên mặt biển cũng như đe dọa xử dụng vũ khí nguyên tử trong trường hợp bị trục xuất ra khỏi biển Đông.

Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Donald Trump hãy lên án, trừng phạt Tập Cận Bình bằng luật Magnitsky về những hành vi xâm lấn thô bạo, phổ biến, xử dụng vũ khí nguyên tử, can thiệp quân sự vào Syria, đe dọa an ninh, hoà bình thế giới cũng như khu vực Thái Bình Ấn Độ Dương.

Tháng 9, ngày 18, năm 2018, Now is the time # Resist Xi`s

Trúc Lâm Việt Quốc, tổng thư ký hội sử-học Việt-Nam

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site