lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Thư Gởi Người Con Phật (xin chỉ lưu hành nội bộ Phật Giáo đồ)

http://www.truclamyentu.info/southeast-asia-sea/thu-goi-nhung-nguoi-con-phat.html

Nhận được thư từ hơn 6 tháng qua và kính chuyển lại tâm thư từ đạo hữu Tuan Nguyen (Thiện Tâm).

Rất mong chư vị Tăng Ni Phật tử hãy hành động cụ thể, cứu nước, cứu biển, cứu đạo Phật Việt-Nam.

Và nhất là đừng làm cho Phật Giáo Việt-Nam mắc cở và nhục với các tôn giáo bạn.

Xin chỉ lưu hành nội bộ Phật Giáo đồ. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ thực hiện việc này trong thời gian giới hạn vì tình hình khẩn cấp của nước nhà và Phật giáo Việt-Nam.

Và thời gian lưu hành nội bộ Phật giáo đồ đã qua khá lâu, đã đến lúc phải phổ biến công khai. Mong đạo hữu Thiện tâm từ bi hỷ xả cho quyết định công khai này của chúng tôi.

Mặc dù phổ biến được một thời gian khá lâu trực tiếp đến các địa chỉ điện thư của chư vị Tăng Ni, Phật tử Phật Giáo Việt-Nam ở khắp nơi, thế nhưng chúng tôi chưa hề nhận được một lời hồi âm theo hình thức lịch sự của thế gian từ các vị vẫn thường hay đề cao, hay tự đề cao là «Thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng sanh»

Thật là đáng tiếc. Nhưng chúng tôi không lấy đó làm thất vọng. Và công việc vận động vẫn được tiếp tục.

Trúc Lâm Trần Nhân Việt Quốc

Trúc Lâm Yên Tử ngày 11-04-2017 (phổ biến lần thứ sáu)
Trúc Lâm Yên Tử ngày 30-12-2016 (phổ biến lần thứ năm)
Trúc Lâm Yên Tử ngày 21-12-2016 (phổ biến lần thứ tư)
Trúc Lâm Yên Tử ngày 18-12-2016 (phổ biến lần thứ ba)
Trúc Lâm Yên Tử ngày 16-12-2016 (phổ biến lần thứ hai)
Trúc Lâm Yên Tử ngày 13-12-2016 (phổ biến lần thứ nhất)

***

Kính gởi người con Phật,

Trong những ngày qua, ai trong chúng ta cũng đã hướng về Miền Trung. Tâm khảm đó, ít nhiều cũng sẽ xoa dịu một chút đau thương, bất hạnh của những mảnh đời gặp phải thiên tai, nhân họa.

Nhưng, thật đắng lòng cho một Phật Giáo Việt Nam, vẫn hành xử một cách thờ ơ trước cảnh đau thương tang tóc. Còn đâu gọi là Đạo Pháp và Dân Tộc? Còn đâu gọi là Từ Bi?

Đó chỉ là mới đơn cử trận lũ lụt Miền Trung trung tuần tháng mười thôi. Chớ còn đối với họa mất nước, cuộc chiến sinh hóa học của Trung Cộng, mà mạnh nhất là trận Formosa vừa qua. Sự bành trướng của Trung Cộng tại Thái Bình Dương, chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, thành lập đảo Tam Sa và đường lưỡi bò thì Phật Giáo Việt Nam hoàn toàn “Vô Cảm”.

Ai oán thay cho con người Việt Nam! Ai oán thay cho một đạo Từ Bi! Người con Phật nở lòng nào thờ ơ với nỗi đau của đồng bào? Nở lòng nào tự ru ngủ chính mình trước vận mệnh dân tộc? Nở lòng nào để cường hào ác bá hoành hành từ bắc chí nam?

Cứ cho GHPGVNTN của Thầy Thích Quảng Độ hoàn toàn bị cô lập đi, cứ cho Tăng Đoàn GHPGVNTN vẫn chưa làm việc hiệu quả đi... Vậy còn những đoàn thể Phật Giáo khác? Nếu không nói thờ ơ, vô cảm thì phải dùng động từ nào để diễn tả! Chúng ta biết khóc trước một bài hát buồn, mà sao chúng ta không đau lòng trước thảm họa mất nước, diệt vong? Chỉ một Việt Khang với hai bài hát đã sống mãnh liệt trong lòng người Việt khắp năm Châu bốn bễ. Vậy Phật Giáo đồ chúng ta nở thờ ơ, vô cảm được sao?

Chúng tôi thấy nhục khi Hội Đồng Liên Tôn là đoàn thể ủng hộ tinh thần cho Thầy Thích Không Tánh mà không phải là đoàn thể Phật Giáo nào ngoài Tăng Đoàn GHPGVNTN đăng Thư Phản Đối. Chúng tôi thấy nhục cho một tổ chức Gia Đình Phật Tử trên Thế Giới đang hân hoan say sưa với thành tích 300 đại biểu về dự Đại Hội tại Thái Lan mà không hề làm gì với khổ nạn lũ lụt Miền Trung xảy ra trong những ngày hôm đó.

Phận làm người con Phật, chúng ta có thể nào, một lần mạnh dạn thoát ra cái sợ đám cộng sản, để về cùng đồng bào, để thể hiện là một đạo Từ Bi cứu khổ không? Thử một lần đồng lòng gióng lên tiếng chuông tỉnh thức trước họa mất nước không? Thử một lần cùng đồng bào ruột thịt đứng lên vì dân chủ nhân quyền không? Xin hãy cùng đồng thanh phản đối tập đoàn bán nước hại dân để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ lãnh hải.

Ngưỡng mong Mười Phương Chư Phật thùy từ gia hộ cho một Việt Nam trường tồn, cho Phật Giáo Việt Nam được chấn hưng, cho đồng bào thoát ách cộng sản!

Hồn thiêng sông núi hãy vực dậy, sống cùng 90 triệu đồng bào.

Kính thư,

Thiện Tâm
(xin chỉ lưu hành nội bộ Phật Giáo đồ)

Các bài viết liên quan:

- Diệu An-Rose Lee: Tâm thư kính gởi Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Đồng bào các giới vềhiện tình Đất Nước và Dân Tộc Việt Nam đang Kêu Cứu

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site