lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

I love my Vietnam

***

Barack Obama có thể người bạn lớn của dân tộc Việt Nam. Nhưng điều chắc rằng, ông ta là người Do Thái. chỉ phục vụ cho quyền lợi của Do Thái, không của Hoa Kỳ. Mời đọc: Barack Obama: Tổng Thống Do Thái đầu tiên của nước Mỹ - http://www.truclamyentu.info/southeast-asia-sea/ds_barack-obama-tt-do-thai-dau-tien.html

Trúc Lâm Yên Tử, ngày 11-06-2016 

***

Barack Obama người bạn lớn của dân tộc Việt Nam

barack obama và formosa vũng áng, hà tĩnh

Giá như ông Tổng bí thư của Việt Nam
Có được tấm lòng với nhân dân
bằng một phần ông ấy?

Hỡi những kẻ hại dân, hại nước!
Hãy dỏng ai mà nghe
Mở mắt mà nhìn
Bài diễn văn ông Obama đọc ở Mỹ Đình
Hôm 24 tháng 5
Trước 4.000 trí thức, sinh viên
Rằng:
- Mọi công dân có quyền tự do ngôn luận
Tự do báo chí
Quyền hội họp và quyền biểu tình...
Đó cũng là trong hiến pháp Việt Nam.
Rằng, cũng ông Obama nói:
- Duy trì các quyền này là biểu hiện đầy đủ nhất
Của nền độc lập
Rất nhiều quốc gia trân trọng
Kể cả tại đây,
Một quốc gia tự tuyên bố là
"của Dân, do Dân và vì Dân".

Giờ chúng phản lại nhân dân
Đi ngược lại cả hiến pháp Việt Nam.

***

barack obama và formosa vũng áng, hà tĩnh

Sao có thứ lực lượng vũ trang
Mặc quần áo thanh niên xung phong
Hung hãn như lũ hồng-vệ-binh Tàu cộng
Vặn cổ, đè đầu, đánh đập nhân dân
Cả bà già, trẻ con
Như loài chó má!
Đấy là cha, là mẹ, là vợ, là anh, là chị,
là em của các ngươi
Ai nuôi các ngươi nên người?
Sao còn dám mệnh danh là công an nhân dân?
Ôi, cái bộ máy công quyền

Của Chính phủ, Nhà nước Việt Nam

Bức áp dân tình,

Đục khoét tàn phá quốc gia khác nào phản tặc?

Biển bị đầu độc
Hàng nghìn tấn cá chết xác ngập đầy bờ cát
Dân 4 tỉnh miền Trung bị đầu độc
Cả dân tộc Việt Nam đang bị đầu độc
Người dân đấu tranh
"Cá cần nước sạch. Dân cần Nhà nước minh bạch"
Đó là tiếng kêu thét của một dân tộc đang bức bách...
Đó là tiếng kêu thét của những người yêu nước...
Bọn bay là ai?
Bạn bay là lũ cầm thú gì?
Nhân dân biểu tình, đấu tranh
Còn chính vì sự phản bội lại dân tộc, nước non
Của bè lũ nhà ngươi nữa đấy!

***

barack obama và formosa vũng áng, hà tĩnh

"Hỡi những tấm lòng lạnh tanh máu cá
Những nhiệt tình xuống quá độ âm
" (*)

Tên bám gót theo Tàu lòng dạ vô lương

Trâng trâng tuyên bố:

"Dân chủ đến thế là cùng"...

Mở mồm nói hữu nghị Việt-Trung

Nhưng bản chất việc làm

có khác nào thằng Hán gian hèn nhát?

Còn báo chí, truyền hình

Mang danh là cơ quan ngôn luận chính thống của Đảng
Mà không trung thực
Đến bài diễn văn của Tổng thống Hoa Kỳ trước nhân dân

Cũng cố tình cắt xén...
Sợ công lý như loài dơi sợ ánh sáng.

Bưng bít sự thật

Như vụ biển bị đầu độc

Nạn cá chết đã trở thành thảm kịch của non sông

Cuộc sống triệu triệu người dân đang bị đe doạ

Truyền hình không dám nói

Không dám đưa tin

Đáng lý phải lên tiếng đấu tranh

Đòi Nhà nước có biện pháp kịp thời khắc phục?

Thì lại hùa nhau đấu tố người đã lên tiếng vì yêu nước...

- Chúng vì dân hay theo lãnh đạo hại dân?

Biển Đông giặc Tàu vào đánh chiếm liên miên

Máu các chiến sỹ ngoài hải đảo và ngư dân vẫn đổ

Chính phủ cộng sản đang cắt dần
biển đảo và đất đai cho chúng?

Chính phủ cộng sản đang biến dần
cả dân tộc này thành nô lệ cho Tàu Cộng?

Sự việc để mất đảo Gạc Ma

Thiếu tướng Lê Mã lương đã nói:

Một vị tướng lãnh đạo cấp rất cao của Đảng

Ra lệnh cho các chiến sỹ hải quân ta

Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được đánh trả

( Nghĩa là, nếu quân Tàu vào chiếm đảo
thì phải đầu hàng, chứ không được đánh??? )

Đó là lệnh của kẻ phản quốc!
64 chiến sỹ hải quân Việt nam phải bỏ mạng

Và đảo Gạc Ma rơi vào tay địch.

Hãy đem treo cổ tên tướng đã ra lệnh đó lên

Giữa sơn hà

Cùng với tên "nãnh tụ" đảng của nó

Để cảnh báo cho những kẻ nhận giặc là bố !?

***

barack obama và formosa vũng áng, hà tĩnh

Chủ nghĩa cộng sản dẫy chết

Nhà nước XHCN sinh ra

Những tập đoàn vô sản lãnh đạo
lũng loạn, tham nhũng, lưu manh

Con đường chính trị Phan Chu Trinh bất diệt!

Chính ông Obama cũng nói:

Sẽ mở trường Đại học Fulbright phi lợi nhuận ở Việt Nam

Để học từ Nguyễn Du đến tư tưởng Phan Chu Trinh...

Chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố

Xoá bỏ lệnh cấm vận
Bán vũ khí sát thương cho Việt Nam

Để bảo vệ Tổ quốc!

Mỹ sắn sàng hỗ trợ nhiều mặt

Một khi Chính phủ Việt Nam

thực thi đầy đủ các cam kết của mình

Như quyền ứng cử, bầu cử phải tự do và công bằng

Đảm bảo chế độ dân chủ, nhân quyền...

Tổ phụ Lập quốc Lý Thường Kiệt của ta đã nói:

"Sông núi nước Nam vua Nam ở..."

Ông Obama cũng nhắc lại những lời như thế!

Chủ quyền của mỗi quốc gia phải được tôn trọng

Không một kẻ nào được xâm phạm.


Nước non này cha ông ta gìn giữ cả nghìn năm

Máu giống nòi bao đời đã đổ

Mà nay Đảng Cộng sản hại nước, hại dân

Bọn bay hãy dỏng tai mà nghe

Mở mắt mà nhìn

Bài diễn văn ông Obama đọc ở Mỹ Đình

Hôm 24 tháng 5

Tổng thống Hoa kỳ, một chính phủ ngoại bang

Dậy cho bọn bay đó

Bọn bay có biết không?

Barack Obama người bạn lớn của dân tộc Việt Nam ./.

PHẠM NGỌC THÁI

Bài viết nhân ngày Tổng thống Mỹ B.Obama sang thăm VN 23-25/5/2016

(*) Thơ Chế Lan Viên

barack obama và formosa vũng áng, hà tĩnh

Công an kẹp cổ người biểu tình.

barack obama và formosa vũng áng, hà tĩnh

Cá chết hàng loạt ở biển miền Trung.

barack obama và formosa vũng áng, hà tĩnh

Người dân Việt Nam xuống đường tuần hành với biểu ngữ “Cá cần nước sạch, dân cần minh bạch” tại Hà Nội.

barack obama và formosa vũng áng, hà tĩnh

Người dân Sài Gòn xuống đường đòi môi trường sạch và chính phủ minh bạch

barack obama và formosa vũng áng, hà tĩnh

Biểu tình phản đối Formosa tàn phá môi trường biển miền Trung hôm 1/5/2016

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site