lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

tôi yêu việt nam cộng hòa

***

Thơ thần Tuyên Ngôn Độc Lập đầu tiên của Việt Nam không phải của Lý Thường Kiệt, mời đọc Tuyên-ngôn độc-lập của nước Ðại Việt - http://www.truclamyentu.info/tlls_tutuongcuaphatgiao/tuyenngondoclapcuadaiviet.htm

Trúc Lâm Yên Tử, ngày 11-06-2016 

Một nét về Tinh thần Dân tộc

TM

VIỆT CỘNG QUÁNH CHỆT CỘNG.

Quí vị bênh ai?

Tôi bênh Việt-cộng.

WISSAI

Tôi cũng bênh VC trong trường hợp nầy. Đánh đâu có ăn nhằm gì. Phải giết Tầu Chệt. Tàu và Miên là tử thù của Dân Việt.

Toàn dân Việt Nam phải nổi dậy đuổi, giết Tàu Chệt ra khỏi Nước Việt Nam. Nếu cần, tình nguyện là Tiểu Bang thứ 51 của Mỹ để bảo tồn Đất và Dân. Là tiểu bang của Mỹ không bị diệt chủng. Là tỉnh của Tàu sẽ bị đồng hoá và diệt chủng.

Tổng bí vc TRỌNG LÚ

Tôi đã nhiều lần giải trình rằng cơ chế Liên Bang XHCN Trung quốc là một mô hình hiện đại, đã tỏ ra thành công ở nhiều nơi, tuyệt vời. Ví dụ như Liên Âu (EU), Mỹ (USA), Úc, Canada. Nay, Đảng và Nhà nước ta đang phấn đấu đề xuất và tham gia Liên Bang XHCN Trung quốc (United States of Scocialist China – USSC). Trong khuôn khổ cơ chế này, hai Đảng Cộng sản sẽ hoà nhập hài hoà; vấn đề Nam sa, Tây sa đươc vĩnh viễn giải quyết dứt khoát trong tình hữu nghị Trung Việt. Đây cũng là môt mặt của quá trình triển khai phạm trù triết học: bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ chế và giúp chủ nghĩa xã hội ở Việt nam tiến lên với thế giới giàu mạnh, đẹp đẽ bên cạnh đại cường Trung quốc.”

THƠ THẦN, Tuyên ngôn Độc Lập LÝ THƯỜNG KIỆT

Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên phận định tại thiên thư

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

Sông núi nước Nam, vua nước Nam ở,

Phân vị rạch ròi đã ghi trong sách trời.

Cớ sao lũ giặc bạo ngược đến xâm phạm,

Chúng bây rồi xem, sẽ chuốc lấy thất bại tan tành.

TRẦN BÌNH TRỌNG

Trần Bình Trọng vốn là con cháu vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn), ông cha làm quan đời Trần Thái Tông, được đổi sang họ của nhà vua. Thế giặc đương mạnh. Trần Bình Trọng vì quân ít nên bị bắt. Quân Nguyên tra hỏi về việc nước, trước sau Trần Bình Trọng đều không trả lời. Ông cũng không chịu ăn uống gì. Giặc quay sang dụ dỗ ông:
- Có muốn làm vương đất Bắc không?
Trần Bình Trọng quắc mắt quát vào mặt giặc:
-
Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc!

BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo;
Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
Núi sông bờ cỏi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác;
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương;

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
Song hào kiệt thời nào cũng có.

............................

Vừa rồi:
Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
Để trong nước lòng dân oán hận
Quân cuồng Minh thưà cơ gây hoạ
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế
Gây thù kết oán trải mấy mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời.
Nặng thuế khoá sạch không đầm núi.
Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập thuồng luồng.
Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu nước độc.
Vét sản vật, bắt dò chim sả, chốn chốn lưới chăng.
Nhiễu nhân dân, bắt bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
Nheo nhóc thay kẻ goá bụa khốn cùng.
Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán,
Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa?
Nặng nề những nổi phu phen
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi !
Lẽ nào trời đất dung tha? Ai bảo thần dân chịu được?

....................

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo.

Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật,
Miền Trà Lân trúc chẻ tro bay.
Sĩ khí đã hăng
Quân thanh càng mạnh.

......................

Quân giặc các thành khốn đốn, cởi giáp ra hàng
Tướng giặc bị cầm tù, như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng
Thần Vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh
Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, ra đến biển mà vẫn hồn bay phách lạc,
Vương Thông, Mã Anh, phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến nước mà vẫn tim đập chân run.
Họ đã tham sống sợ chết mà hoà hiếu thực lòng
Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.
Chẳng những mưu kế kì diệu
Cũng là chưa thấy xưa nay
Xã tắc từ đây vững bền
Giang sơn từ đây đổi mới
Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Ngàn năm vết nhục nhã sạch làu
Muôn thuở nền thái bình vững chắc

Âu cũng nhờ trời đất tổ tông linh thiêng đã lặng thầm phù trợ;

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VNCH

Nhân bản - Dân tộc - Khai phóng

Nhân bản. Triết lý nhân bản chủ trương con người có địa vị quan trọng trong thế gian này; lấy con người làm gốc, lấy cuộc sống của con người trong cuộc đời này làm căn bản; xem con người như một cứu cánh chứ không phải như một phương tiện hay công cụ phục vụ cho mục tiêu của bất cứ cá nhân, đảng phái, hay tổ chức nào khác. Đề cao những giá trị thiêng liêng của con người. Chủ trương sự phát triển quân bình và toàn diện của mỗi người và mọi người. Triết lý nhân bản chấp nhận có sự khác biệt giữa các cá nhân, nhưng không chấp nhận việc sử dụng sự khác biệt đó để đánh giá con người, và không chấp nhận sự kỳ thị hay phân biệt giàu nghèo, địa phương, tôn giáo, chủng tộc... Với triết lý nhân bản, mọi người có giá trị như nhau và đều có quyền được hưởng những cơ hội đồng đều về giáo dục.

Dân tộc. Giáo dục tôn trọng giá trị đặc thù, các truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong mọi sinh hoạt liên hệ tới gia đình, nghề nghiệp, và quốc gia. Giáo dục phải biểu hiện, bảo tồn và phát huy được những tinh hoa hay những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc để không bị mất đi hay tan biến trong những nền văn hóa khác. Giáo dục còn nhằm bảo đảm sự đoàn kết và trường tồn của dân tộc, sự phát triển điều hòa và toàn diện của quốc gia.

Khai phóng. Tinh thần dân tộc không nhất thiết phải bảo thủ, không nhất thiết phải đóng cửa. Ngược lại, giáo dục phải không ngừng hướng tới sự tiến bộ, tôn trọng tinh thần khoa học, mở rộng tiếp nhận những kiến thức khoa học kỹ thuật tân tiến trên thế giới, tiếp nhận tinh thần dân chủ, phát triển xã hội, tinh hoa văn hóa nhân loại để góp phần vào việc hiện đại hóa quốc gia và xã hội, làm cho xã hội tiến bộ tiếp cận với văn minh thế giới, góp phần phát triển sự cảm thông và hợp tác quốc tế, tích cực đóng góp vào sự thăng tiến nhân loại.

TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM QUÂN NHÂN - CÔNG CHỨC VNCH

Ứng viên phải có Tinh thần - Lập trường Quốc gia/Dân tộc vững chắc.

********

Cứ như những dữ kiện liệt kê kể trên, xem ra tinh thần dân tộc tự chủ ngày càng hao mòn suy thoái:

Từ chỗ " Nước Nam - Dân Nam ở "

Từ chỗ " Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương;

Từ chỗ " Thà làm quỷ nước Nam, quyết không thèm làm vương Đất Bắc "

Đến nay thì:

Kẻ nầy nói:

" Nếu cần, tình nguyện là Tiểu Bang thứ 51 của Mỹ để bảo tồn Đất và Dân."

Kẻ kia bảo:

" Nay, Đảng và Nhà nước ta đang phấn đấu đề xuất và tham gia Liên Bang XHCN Trung cộng (United States of Scocialist China – USSC)."

Chung qui là: Dù cho dựa Mỹ, dựa tàu làm bang phụ dung gì cũng được miển sao sống lây lất qua ngày đoạn tháng dựa theo người cho được sang trọng thì thôi!

Nói cho thật, ở khoảng giữa cho tới trước ngày 30 tháng tư,1975 oan nghiệt, nhờ nền giáo dục Dân tộc - Nhân bản VNCH và nền hành chánh có quy củ, nhân dân Miền Nam vẫn còn giữ được tinh thần, lòng tự hào dân tộc khá vững chắc.

Chỉ từ ngày oan nghiệt kể trên, bọn quỉ đỏ hồ tinh hán ngụy xâm chiếm Miền Nam, tàn phá tan hoang, đưa Đất nước vào vòng tối tăm nô lệ chệt bắc phương mà thành ra nông nỗi.

Còn như bây giờ, muốn phục hồi Tinh thần Dân tộc - Truyền thống Nhân nghĩa của giống nòi Lạc Việt thời phải noi gương, nối chí người xưa trên tinh thần Bình Ngô Đại cáo:

" Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo; "

Trước nền chuyên chế toàn trị khắc bạc, vô nhân của hán ngụy việt cọng, toàn dân phải đồng lòng đứng lên tụ nghĩa, đem sức mạnh toàn dân tiểu trừ hán ngụy bạo ngược việt cọng.

Trừ xong bạo ngược việt cọng mới:

" Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân mà thay cường bạo. "

Tái lập đạo lý Nhân - Nghĩa, vỗ yên lòng dân, rồi mới theo truyền thống Diên Hồng, đoàn kết toàn dân, tập trung sức mạnh, uy quyền Quốc gia, kết ước Liên minh với các cường quốc lo bề phục hưng, tái thiết, phát triển Quốc gia mới có đủ tiềm năng tự vệ trong thời bình và chiến đấu chống xâm lăng khi lâm chiến.

Chỉ cầu mong mọi người còn chút lòng tha thiết về vận nước, mỗi người tùy theo năng lực, cương vị góp một bàn tay thì việc dấy nghĩa phục hưng Đất nước cũng có ngày.

Xin trích dẫn lời tha thiết của một người dân đang tranh đấu gian nguy trong nước:

" Hỡi ai, ai đứng bên lề

Nhặt dùm viên sỏi gồ ghề vướng chân "

Nguyễn Nhơn


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site