lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Người Việt tỵ nạn truyền cho Hậu duệ MỐI HẬN chôn vùi CSVN và đuổi Tầu xâm lăng

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 28.04.2016. Cập nhật, 13.04.2017

Links:

1. Website : http://VietTUDAN.net/

2. Facebooks : (a) Phuc Lien Nguyen, (b) Tudan Tudodanchu

3. Twitter: Phuc Lien Nguyen

lich su viet nam, quốc hận 3004

Chỉ còn ít ngày nữa là người Việt Nam, nhất là tại Hải ngoại, kỷ niệm NGÀY QUỐC HẬN 30/4, năm thứ 42. Quốc Hận 30/4 là ngày giỗ những người đã chết dưới đáy biển hay trong rừng sâu khi từ bỏ và ra đi để thoát ách CSVN, một đảng cướp phản bội Dân Tộc, đã làm đầy tớ phục vụ cho Đế quốc Cộng sản, dùng vũ khí ngoại lai, giết lát người Việt để đặt Ý thức hệ nước ngoài trên toàn dân tộc. Ngày 30/4/1975 là ngày xâm lăng của ngoại lai mà CSVN là tay đẫm máu giết chính đồng bào cùng nòi giống.

Kỷ niệm ngày QUỐC HẬN 30/4 mỗi năm cũng là ôn lại, làm sống lên mạnh mẽ MỐI HẬN mà nòi giống Lạc Việt đã được thừa hưởng từ Tổ Tiên, được truyền lại cho qua các giai đoạn Lịch sử chống xâm lăng Tầu.

Năm nay, kỷ niệm QUỐC HẬN 30/4, chúng ta lại gặp đúng lúc CSVN, phản bội Tổ quốc, đã bán vùng Vũng Áng Hà Tĩnh cho ngoại lại để đám người nước ngoài tổ chức tại đây một Thùng Rác quốc tế để Tập đoàn FORMOSA mang những chất thải kỹ nghệ, nhất là chất thủy ngân, từ mọi nơi đến Vũng Áng để dùng ống dẫn đổ ra Biển. Chất độc hại Thủy ngân này đang làm chết gần 70 tấn cá biển, đồng thời giết luôn những đàn chim ăn những cá chết này.

Theo gương Tổ Tiên trong Lịch sử, nhất là gương gần nhất của Nguyễn Phi Khanh, chúng ta ngày nay phải tích cực TRUYỀN LẠI MỐI HẬN diệt kẻ bán nước, đuổi quân xâm lăng Tầu ra khỏi bờ cõi, cho Hậu Duệ, cho các Thế hệ tiếp nối. Cái MỐI HẬN này ngày nay được tóm t ắt trong Ý CHÍ QUYẾT TÂM ĐẤU TRANH gồm những điểm sau đây:

1)         CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN

2)         LOẠI TRỪ HÒA GIẢI HÒA HỢP GIẢ TẠO VỚI ĐẢNG CSVN

3)         ĐUỔI TẦU XÂM LĂNG ĐẤT, BIỂN

4)         PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CHÍNH TRỊ--LUẬT PHÁP DÂN CHỦ

LÒNG HẬN đối với tội ác CSVN gậy ra cho Dân Tộc suốt bao chục năm trường cho chúng ta sức mạnh thực hiện những điểm trên đây của Ý CHI ĐẤU TRANH mà Tổ Tiên đang đòi hỏi mỗi người con dân Việt phải làm!

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 28.04.2016. Cập nhật,  13.04.2017

Web : http://VietTUDAN.net

Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan Tudodanchu

Chú thích : Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link

 Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau :  http://www.viettudan.net/36984/index.html

https://www.facebook.com/Viettudan-Luutru-1488164714770552

                       https://www.facebook.com/viettudan /


 

 

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site