lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

tôi yêu việt nam cộng hòa

***

- Tzipora Menache, Israeli spokeswoman: "Quý vị biết rất rõ, và những người Mỹ ngu xuẩn cũng biết rất rõ, rằng chúng ta kiểm soát chính phủ của chúng, bất luận ai ngồi trong Tòa Bạch Ốc. Như quý vị thấy, tôi biết  và quý vị biết rằng không một tổng thống Mỹ nào có thể đủ tư cách thách thức chúng ta cho dù chúng ta có làm chuyện khó tin. Chúng nó - bọn Mỹ -    có thể làm gì được chúng ta? Chúng ta kiểm soát quốc hội, chúng ta kiểm soát truyền thông, chúng ta kiểm soát kỹ nghệ giải trí, và chúng ta kiểm soát mọi thứ ở Mỹ. Ở Mỹ, bạn có thể chỉ trích Thượng Đế, nhưng bạn không thể chỉ trích Israel..."

(You know very well, and the stupid Americans know equally well, that we control their government, irrespective of who sits in the White House. You see, I know it and you know it that no American president can be in a position to challenge us even if we do the unthinkable. What can they (Americans) do to us? We control congress, we control the media, we control show biz, and we control everything in America. In America you can criticize God, but you can't criticize Israel...)


- Thomas Jefferson: "Mặc dù sống rải rác, người Do Thái vẫn tạo thành một quốc gia như những người ngoại quốc trên vùng đất họ đang sống."

(Dispersed as the Jews are, they still form one nation, foreign to the land they live in.)

- Napoleon Bonaparte: "Những ác quỷ Do Thái không phát xuất từ những cá nhân, mà từ bản chất nền tảng của giống dân đó."

(The evils of the Jews do not stem from individuals, but from the fundamental nature of this people.)

- George Washington: "Người Do Thái chống lại chúng ta hữu hiệu hơn quân thù. Họ nguy hiểm gấp trăm lần cho tự do và lý tưởng mà chúng theo đuổi...."

(The Jews work more effectively against us, than the enemy's armies. They are a hundred times more dangerous to our liberties and the great cause we are engaged in...)

- Benjamin Franklin: "Mối đe dọa là Do Thái.... Trong bất kỳ quốc gia nào mà họ định cư với số nhiều, họ đều hạ thấp đạo đức, xem thường chính trực thương mại, tự tách rời và không chịu đồng hóa.... Nếu không loại họ ra khỏi Hoa Kỳ nầy, trong Hiến Pháp, thì không đến 200 năm nữa họ sẽ sinh sôi nẩy nở ở đây đông đảo đến độ họ sẽ đô hộ và nuốt hết cả nước và thay đổi hình thức chính phủ của chúng ta, và triệt hạ tự do của chúng ta."

(The menace is the Jews... In whatever country Jews have settled in any great number, they have lowered its moral tone; depreciated its commercial integrity; have segregated themselves and have not been assimilated... If you do not exclude them from these United States, in their Constitution, in less than 200 years they will have swarmed here in such great numbers that they will dominate and devour the land and change our form of government, and jeopardized our liberty.)

Kịch bản Chợ Trời Mỹ-Tàu-Do Thái

(Alliance Between China and Zionism) - Phỏng theo K R Bolton  và Daily Stormer

http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/08/18/chinese-tv-series-lauds-israel-the-alliance-between-china-and-zionism/view-all/

http://www.dailystormer.com/jews-offendedflattered-that-china-recognizes-jewish-control-of-america/

jews and usa

jews and usa

jews

* "It is an obvious fact that the Jews control America. In foreign nations, where the media and academia are still run by gentiles, this fact is widely known and discussed. Jews in America and other Western nations are often alarmed at this frankness, but at the same time they are flattered when their dominance is admired." – Daily Stormer
(Hiển nhiên là Do Thái điều khiển nước Mỹ. Ở ngoại quốc, khi truyền thông và đại học hãy còn trong tay những người không phải là Dó Thái, sự kiện trên được rộng rãi nhìn nhận và bàn tán. Người Do Thái ở Mỹ và ở những quốc gia Tây Phương khác thường được báo động về thực trạng   đó, nhưng đồng thời họ cũng hài lòng khi sự thống trị của họ được khâm phục.
)

* "The world's wealth is in Americans' pockets; Americans are in Jews' pockets." – A Chinese Newsweekly headline
(Của cải thế giới nằm trong túi người Mỹ; người Mỹ nằm trong túi người Do Thái.)
* "They have our soul, who have our bonds." - Jonathan Swift.
(Ai nắm trái phiếu của chúng ta, người đó nắm linh hồn của chúng ta.)

Những sự kiện

Trong New York Post, 3/30/1997,  Uri Dan cho biết, vào năm 1979, Thủ tướng Do Thái Menachem Begin nhận được sự chấp thuận của Mỹ cho phép Shaul Eisenberg tiến hành một hiệp thương 10 năm trị giá 10$ tỉ dollars để hiện đại hóa quân đội Trung cộng (Tc). Uri Dan mô tả hiệp thương nầy như là "một trong những hiệp thương quan trọng nhất trong lịch sử Do Thái," và "Trung cộng nhấn mạnh phải giữ bí mật tuyệt đối."

Do Thái đóng vai trò chính trong việc cung ứng vũ khí cho Tc, kể cả những trang bị quân sự tối tân do Mỹ sản xuất; và vai trò nầy nhiều lần đã trở nên một vụ tai tiếng công cộng trong thập niên vừa qua.

Trong năm 1999, tờ New York Times phúc trình: "Do Thái từ lâu đã có một quan hệ quân sự mật thiết và bí mật với Tc. Các chuyên gia vũ khí cho biết những quan hệ nầy đã đưa đến những vụ bán vũ khí trị giá lên đến hàng tỉ dollars trong những năm gần đây và đã gây nên nhiều quan ngại ở Hoa Kỳ." Xin ghi nhận: tờ New York Times   nói rằng những quan hệ giữa  Do Thái và Tc là mật thiết, bí mật, và lâu dài.

Elta, một chi nhánh của Israeli Aircraft Industry, đã thiết kế hệ thống radar tối tân Phalcon cho không lực Tc.

Năm 1999, Howard Phillips phúc trình:

Do Thái là nguồn cung ứng vũ khí lớn thứ nhì cho Tc. Một báo cáo gần đây của Kenneth W. Allen và Eric A. McVadon thuộc Trung Tâm Henry L. Stimson Center, một tổ chức nghiên cứu ở Washington, cho biết Do Thái đã cung ứng cho Tc một loạt những vũ khi, kể cả những thiết bị điện tử cho xe tăng, truyền tin và trang bị quang học, phi cơ và hỏa tiễn, trong một quan hệ đã có ít nhất từ hai thập niên trước.

Trong khi đó, mãi đến năm 1997 quan hệ ngoại giao chính thức mới được thiết lập. Bản báo cáo viết tiếp:

Cả Tc lẫn Do Thái đều tỏ ra hưởng lợi về quân sự và chính trị từ quan hệ mua bán vũ khí và chuyển giao kỹ thuật. Ngoài việc kiếm tiền từ Tc, một số viên chức Do Thái ngụy biện rằng việc bán vũ khí và chuyển giao kỹ thuật quân sự cho Tc sẽ buộc Tc cam kết không bán vũ khí cho những kẻ thù của Do Thái ở Trung Đông.

jews

Như thế quan hệ bí mật về mua bán vũ khí và chuyển giao kỹ thuật quân sự đã được tiến hành từ thập niên 1970.

Những phản đối  của Mỹ đối với việc Do Thái chuyển giao những hệ thống quân sự tối tân cho Tc chỉ là trống rỗng. Những phản đối giả vờ đó của một quốc gia bợ đỡ Do Thái chỉ là trò nhảm nhí, vì chính Mỹ lúc đó đã dấn thân vào cùng một quan hệ tương tự với Tc (cũng như đã từng chấp thuận những hiệp thương của Eisneberg với Tc).

Nghi án Bill Clinton

Một phúc trình khác vào thời đó nói về chính quyền  Bill Clinton:

Không như những người tiền nhiệm của ông, Cộng hòa hay Dân chủ, Clinton đã chuyển quyền luật định tối cao từ Bộ Ngoại Giao vốn lo quan tâm về an ninh sang Bộ Thương Mại vốn quan tâm về chính trị; và quyền luật định đó là chấp thuận xuất khẩu những giấy phép về kỹ thuật tối tân của Hoa Kỳ. Việc chuyển quyền như thế có mục đích tạo điều kiện dễ dàng cho việc xuất khẩu nói trên.

Clinton cũng là tổng thống đầu tiên  và duy nhất đã chập thuận miễn trừ để cho phép hai công ty— Loral Space and Communications and Hughes Electronics —được quyền xuất khẩu những bí mật kỹ thuật giữa lúc hai công ty nầy đang bị điều tra hình sự về những vi phạm xuất khẩu trước kia. Đích thân Clinton đã chấp thuận cho hai công ty nầy xuất khẩu sang Tc những dữ liệu của họ liên quan đến kỹ thuật phóng vệ tinh và hỏa tiễn bất chấp sự phản đối của ngoại trưởng Mỹ thời đó, của Ngũ Giác Đài , và những cơ quan khác.

Sau khi một vụ đi đêm giữa Tc và Do Thái bại lộ và bị hủy bỏ, những nhà ngoại giao Do Thái và Tc gặp nhau để giải quyết những khó khăn. Một tờ báo Do Thái thuật lại:

JERUSALEM – Bộ Trưởng Quốc Phòng Binyamin Ben-Eliezer đã họp với Đại Sứ Tc Pan Zhanlin ở Tel Aviv hôm Thứ Hai để bàn về việc hủy bỏ dự tính của Do Thái bán hệ thống radar tối tân Phalcon. Ben-Eliezer đánh giá những quan hệ giữa hai nước và nhận xét sự vụ như sau: "Chúng ta phải thấy đó như là một trục trặc trong gia đình chứ không phải là một khủng hoảng giữa hai quốc gia."

Ben-Eliezer hứa sẽ cố gắng để tăng cường mối quan hệ với Bắc Kinh. Zhanlin nói với Ben-Eliezer, "Tôi tin Tc biết cách giải quyết những khó khăn và tăng cường mối quan hệ, Tc chuẩn bị đầy đủ để hợp tác với Do Thái."

Vụ đi đêm bị hỏng vì những lo ngại của dân chúng Hoa Kỳ.

Do Thái không phải là Hoa Kỳ

- Điều đó cũng có nghĩa là kẻ thù của Do Thái không nhất thiết là kẻ thù của Hoa Kỳ. Những công dân Mỹ gốc Việt đương nhiên đứng dưới là cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ nhưng không nhất thiết đứng về phía Do Thái. Quyền lợi của Do Thái dứt khoát không phải là quyền lợi của nhân dân Hoa Kỳ. Quân đội Mỹ là của Hoa Kỳ, không phải là đạo quân đánh thuê cho Do Thái. Tương tự, đứng dưới lá cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ không nhất thiết là đồng tình với chính sách thân cộng và nịnh cộng của chính quyền Obama-Kerry, một chính quyền Do Thái trị  trong căn bản và được đạo diễn bởi những thành phần hippies, phản chiến và thân cộng.

- Chúng ta, những người Việt chân chính, đừng vội quên những nhát dao còn rướm máu mà tập đoàn tài phiệt Do Thái qua đại diện của Henry Kissinger, chính quyền Israel qua đại diện của tướng độc nhản Mosh Dayan, đã đâm sau lưng Miền Nam chúng ta cách nay bốn mươi năm. Quả là bảo hoàng hơn vua nếu nghĩ rằng Nixon và Kissinger bỏ rơi Miền Nam vì quyền lợi của Hoa Kỳ. Không, tuyệt nhiên không, họ bỏ rơi Miền Nam chủ yếu  vì quyền lợi của Israel và các tập đoàn tài phiệt Do Thái ở Mỹ và khắp thế giới, chứ không phải vì quyền lợi của Hoa Kỳ. Các tập đoàn tài phiệt Do Thái và đám phản chiến hippies Do Thái dứt khoát là những tên phản bội. Tom Hayden, chồng của cô đào Do Thái phản chiến Jane Fonda, đã từng thẳng thừng tuyên bố: "White race is the cancer of human history (Dân Da Trắng là ung thư của lịch sử nhân loại). (Thực ra Heyden chỉ dùng lại lời của Suzan Sontag.) Cặp vợ chồng phản chiến nầy đã dùng tên của Nguyễn Văn Trổi để đặt tên cho đứa con trai của họ. Khi một bộ trương ngoại giao của Mỹ từng đứng chung hàng ngủ với những tên phản chiến và phản bội như thế thì kẻ khờ khạo nhất thế gian cũng thừa biết tương lai của Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ đi về đâu.

- Chính phủ Mỹ khó quên những đòn thù dã man của "một thế lực nào đó" được vu cho bọn khủng bố Bin Laden đã dáng xuống nước Mỹ trong vụ 911, nhưng họ cũng như thế giới nói chung lại không để tâm mấy đến vụ thảm sát Thiên An Môn, Mậu Thân Huế, và đại nạn 1975 với hàng triệu sinh linh đồ thán. Hằng năm chính phủ Mỹ tưởng niệm vụ 911 (chính đáng thôi); nhưng xuyên suốt gần 40 năm nay, vào ngày 30 Tháng Tư, có một chính quyền Mỹ nào lên tiếng tưởng niệm những hy sinh mất mát của các cựu chiến binh Chiến Tranh VN? Có chăng chỉ là chiếu lệ. Đó là những binh sỹ của chính họ; còn những đau thương mất mát của Miền Nam chúng ta thì họ không nhắc đến một lời trong khi điềm nhiên "bình thường hóa quan hệ" với bọn đồ tễ, tiếp tục hà tơi tiếp sức một chế độ chó dữ từng sát hại chúng ta trên nhiều phương diện và cướp đoạt tài sản của chúng ta. Bọn khủng bố có tàn sát những người vô tội nhưng, công tâm mà nói, chúng không cướp đoạt tài sản của ai. Chế độ đồ tễ Hà Nội phạm cả hai tội nhưng vẫn được Mỹ, không những làm ngơ, mà còn đồng lõa và dung dưỡng để giúp chúng duy trì ách thống trị trên dân tộc VN.

- Viễn tượng một thế giới bị thống trị bởi chủ nghĩa Judaism của các tập đoàn tài phiệt Do Thái có lẽ cũng không kém dã man như viễn tượng một thế giới bị thống trị bởi chủ nghĩa cộng sản.

Nếu Israel và các tập đoàn tài phiệt Do Thái, với sự trợ lực của Mỹ , thành công trong việc áp đặt một thứ trật tự nào đó tại Trung Đông, thì không chắc gì thứ trật tự đó sẽ tốt đẹp hơn những chế độ hiện nay tại vùng nầy như Iran, Syria, hay Saudi Arabia. Loại trật tự đó chắc chắn sẽ không thiếu những thuộc tính cố hữu như đa trá, lừa đảo, phản trắc, bóc lột và vô nhân tính.

TPP và bán vũ khí

Ngày nay Mỹ tiếp tục ve vãn Hà Nội để bán vũ khí và chiến cụ đồng thời lôi kéo chế độ toàn trị nầy vào Hiệp Ước Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Nhìn chung đó là ý đồ giúp kéo dài ách thống trị của cộng sản trên dân tộc Việt Nam.

- Về mặt sỹ diện chính trị, giữa việc thông qua dự luật nhân quyền về Việt Nam và giải tỏa lệnh cấm vận bán vũ khí, việc nào dễ làm hơn và có lợi ích kinh tế hơn? Kẻ có IQ tồi nhất cũng có thể đáp đúng câu hỏi đó, đơn thuần vì đó là một trong những kịch bản thiếu văn hóa và thiếu đạo đức chính trị một cách trắng trợn.

- Mỹ bóng gió nói rằng bán vũ khí cho Hà Nội là để giúp chế độ nầy "chống xâm lăng" trong khi suốt mấy thập niên nay Mỹ và Do Thái lại liên tục âm thầm chuyển giao kỹ thuật quốc phòng và bán vũ khí tối tân cho bọn xâm lăng đó, với số lượng lớn hơn cả trăm lần và tối tân hơn cả trăm lần. Đó là thủ thuật con buôn đa trá, bắt cá hai ba bốn năm sáu bảy tay. So với những kỹ thuật quân sự và vũ khí tối tân đó, những vũ khi mà Mỹ dự định bán cho VN chỉ là muối bỏ bể, hay chỉ là những món đồ chơi dưới mắt Bắc Kinh. Nếu không phải là những món đồ chơi thì dễ gì Bắc Kinh chịu ngồi yên cho Mỹ và Do Thái muốn làm gì thì làm. Đó là quan hệ chủ tớ; ông chủ Tàu chẳng bao giờ muốn tên đầy tờ Bắc Bộ Phủ có trong tay thứ đồ chơi nào nguy hiểm. Cho dù muốn kèn cựa với Thiên Triều thì tập đoàn Hà Nội cũng chỉ kèn cựa dưới tay và trong tay tập đoàn Trung Nam Hải.  

- Dù những vũ khi và chiến cụ mua được của Mỹ, nếu có, là đồ chơi đi nữa thì muốn có được chúng tập đoàn Bắc Bộ Phủ cũng phải dùng xương máu của người Việt trong nước và mồ hôi nước mắt của người Việt hải ngoại rót về. Một bên tập đoàn Hà Nội vừa moi tiền người dân vừa cúi đầu xin xỏ Mỹ, một bên chú Sam vừa thủ lợi, vừa khỏi đổ rác những món hàng đã hoặc đang vào thời kỳ phế thải lại vừa được người ta cúi đầu cám ơn.

- Có giả thuyết cho rằng, nếu Mỹ và Do Thái có thể đi đêm được với Bắc Kinh thì họ cũng có thể đi đêm với Hà Nội và âm thầm bán vũ khí và chiến cụ cho chế độ nầy từ trước đến nay. Trong thế giới chợ đen chính trị, điều gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, có hai yếu tố cần được xem xét ở đây. Thứ nhất, đối với "bạn bè" hay "đồng minh" của họ, Mỹ có thẻ tráo trở và phản trắc, như đối với cộng sản, nhất là với Bắc Kinh, chắc chắn Mỹ rất ngay ngắn, lễ độ, quân tử, nghiêm túc  tuân thủ luật chơi. Thứ nhì, nếu so sánh về quyền lợi thì những mối lợi mà Mỹ có được với Bắc Kinh lớn hơn vạn lần so với món lợi bé nhỏ, nếu có, mà Mỹ và Do Thái kiếm được với Hà Nội. Thế thì tội gì bắt tép thả tôm? May ra họ sẽ bắt cả tôm lẫn tép nhưng phải làm thế nào để khỏi sẫy con tôm; thà bỏ tép chứ không thể bỏ tôm. Ngay giả thuyết bắt cá hai tay nầy cũng không đứng vững vì quan hệ tay ba nầy là loại quan hệ tương triệt (exclusive relation): hoặc Bắc Kinh, hoặc Hà Nội, chứ không thể cả hai cùng một lúc. Nếu Bắc Kinh đồng ý cho Mỹ đi hàng hai thì hàng thứ hai đó chỉ có thể là một lối mòn rất hẹp khép nép bò theo bên cạnh đại lộ chính.

Chiêu bài Tự do Dân chủ và Nhân quyền

Hillary Clinton trước kia vẫn thường rêu rao chiêu bài tự do dân chủ và nhân quyền. Tuy nhiên, chỉ vài hôm sau khi ngồi vào ghế ngoại trưởng bà ta đã trao ngay cho Trung cộng thông điệp, "Chúng tôi (Mỹ) sẽ không đề cập đến vấn đề nhân quyền." Barack Obama trắng trợn và vô liêm sỹ hơn với lời dụ dỗ, "Nếu các ông (Tc) tiếp tục cho chúng tôi (Mỹ) vay tiền thì chúng tôi sẽ không đề cập đến vấn đề nhân quyền." Đó là "Trung cộng vĩ đại," còn Việt Nam thì sao? Đương nhiên Mỹ và Do Thái chẳng thiết tha muốn thấy một Việt Nam tự do dân chủ hay nhân quyền. Một chế độ càng độc tài thối nát bao nhiều thì càng dễ dàng phục vụ quyền lợi của họ bấy nhiêu.

Đây là hai khả thể cho tương lai Việt Nam:

- Mỹ có thể sẽ tiếp tục ve vãn Hà Nội không phải để đạt được những nhượng bộ về nhân quyền hay tự do dân chủ như họ vẫn rêu rao mà có thể để cố đạt cho được những nhượng bộ hắc ám không kém những nhượng bộ mà Hà Nội đã ký kết với Bắc Kinh trước đây. Mỹ sẽ dùng những thắng lợi đó để bắt bí Bắc Kinh và khai thác tối đa những lợi ích có thể có.

- Mỹ và Do Thái cũng có thể âm thầm biến Hà Nội thành một con chó dữ đối với Bắc Kinh để thực hiện ý đồ nầy, nếu được; bằng không họ sẽ đem Việt Nam ra bán đứng một lần nữa. Họ đã bán đứng Miền Nam và cả Việt Nam trước đây, nhưng dù sao thì Tc cũng chưa công khai thôn tính Việt Nam. Màn xâm lăng thứ nhì sẽ quyết liệt hơn và Mỹ chỉ cần đứng xa khoanh tay nhìn như họ đã làm khi Tc đánh chiếm quần Đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Trong trường hợp nào đi nữa thì viễn ảnh vẫn sẽ đen tối như nhau cho dân tộc Việt Nam, một nhược tiểu, dù cộng sản hay không cộng sản, cũng chỉ là một vật tế thần cho Mỹ, một lá bài trong tay áo hay một con chốt chờ dịp mang ra thí. Viễn tượng nầy có thể không phải hoang tưởng khi người ta nhìn vào núi nợ của Mỹ với Tc.

Trong trường hợp nào đi nữa thì viễn ảnh vẫn đen tối như nhau cho dân tộc Việt Nam, vì Mỹ sẽ phải cần chế độ toàn trị thối nát Hà Nội, và họ sẽ tiếp tục hà hơi tiếp sức để duy trì ách thống trị của Đảng Cộng Sản trên đầu dân tộc Việt Nam đồng thời từng bước đưa chủ nghĩa cộng sản vào lãnh thổ Hoa Kỳ.

Tóm lại:

- Đây có phải là hậu quả tất yếu của quan hệ con nợ/chủ nợ? Con  nợ là nhân dân Hoa Kỳ trong khi chủ nợ, không chỉ có Trung cộng, mà cà tập đoàn tài phiệt Do Thái.

- Chú Sam chung qui chỉ như tay cao bồi bị đám tài phiệt Do Thái xỏ mủi dắt đi và trói chặt ở Trung Đông để chống lưng cho chúng.

- Các quốc gia Á Châu hãy sớm từ bỏ hoang tưởng về chiêu bài chuyển trục sang Thái Bình Dương của Mỹ. Tốt nhất nên tự lo lấy thân. Á Châu nói chung và Tc nói riêng là vùng đất làm giàu của Do Thái và của các tập đoàn Mỹ-DoThái , ở đó sẽ không có chiến tranh hay đối đầu đích thực mà chỉ có sách nhiễu để những tập đoàn nầy thừa nước đục thả câu, bán chiến cụ vũ khi để làm giàu thêm, thế thôi. Thỉnh thoảng Mỹ và Tàu dàn cảnh các tàu chiến " súyt đụng nhau" trên biển và phi cơ "suýt đụng nhau" trên không; thậm chí có chiếc máy bay Mỹ "bị đụng nhẹ" phai đáp xuống một sân bay của Tc và bị buộc phải tháo rời từng bộ phận trước khi chở về lại Hoa Kỳ. Không có trò chuyển giao kỹ thuật trá hình nào tinh ma hơn thế.

- Việt Nam chẳng là cái gì trong kịch bản Chợ Trời Mỹ -Tàu- DoThái nầy. Đảng Cộng sản VN chẳng qua cũng chỉ là một quái thai của tập đoàn chợ trời tay ba Mỹ -Tàu- DoThái . Bao lâu còn đảng Cộng sản trên đất nước Việt Nam, bấy lâu dân tộc Việt Nam còn chịu ách thống trị của tập đoàn quốc tế nham hiểm đó.

- Không có thứ "hợp tác đối tác chiến lược" nào "toàn diện" hơn loại hợp tác chợ trời mang đầy đủ những sắc thái xã hội đen như thế. Đến lúc cần xét lại những "danh ngôn" như "Theo Tàu thì mất nước, theo Mỹ thì mất đảng." Theo bên nào cũng đi về âm phủ cả. "De deux côtés le maleur est infini ." Tránh tên trọc phú gặp thằng sở khanh. Hiện cảnh đó có thể được xem như một định đề bao lâu các tập đoàn tài phiệt Do Thái còn ngự trị Hoa Kỳ và, như  một tham vọng bá chủ thế giới, cố tình bành trướng chủ nghĩa Judaism sang các lục địa khác, trong đó có Tc. Quả không quá đáng nếu nói rằng chủ nghĩa Judaism là một trong những nguyên nhân chủ yếu  làm băng hoại phẩm giá và phẩm chất chính trị nơi phần lớn những chính trị gia Hoa Kỳ ngày nay trong cả ba ngành lập pháp, hành pháp, và tư pháp. Tệ hại hơn, dường như chủ nghĩa  Judaism đang cấu kết với chủ nghĩa Cộng Sản để từng bước triệt tiêu nền văn minh nhân bản đang trong giai đoạn xuống đồi với những giới lãnh đạo Phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang từng bước khoát lên mình những bộ hắc y của bọn Ma Vương.

- Mỹ và Do Thái đã, đang, và sẽ biến Châu Á Thái Bình Dương thành một lò thuốc súng để thao túng, lũng đoạn, và trục lợi với con ngáo ộp Tc. Mỹ luôn mồm rêu rao nỗ lực tìm kiếm hòa bình lâu dài trên thế giới trong khi, cùng với Do Thái, âm thầm tăng cường bộ máy chiến tranh của Tàu để biến chế độ toàn trị hung hãn nầy thành con chó dữ tạo thế bất ổn triền miên trong vùng Châu Á Thái bình Dương cũng như cả thế giới. Họ đang đùa với lửa khi thăng tiến chủ nghĩa Judaism, chủ nghĩa duy lợi, và chủ nghĩa Đô-la. Âm mưu phân chia thế giới giữa Mỹ và Tàu không còn là một giả thuyết hoang đường; bản đồ hình lưỡi bò không thể có nếu không có sự chống lưng của Mỹ và Do Thái. Thì ra đám chính trị gia hàng đầu của Mỹ chung qui chỉ là những tay nói láo có hệ thống.

- Những người cộng sản, nếu thích, cứ tiếp tục ôm não trạng vọng Mỹ và cầu Mỹ với những lời phán ra như sấm, "Liên minh quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại." Nhưng đừng để đến gần sáng mới biết mình đi trong mộng du.

- Người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới hãy lớn tiếng SAY NO với chính sách thân cộng hiện nay của chính phủ Mỹ, SAY NO với TPP, SAY NO với âm mưu hà hơi tiếp sức bộ máy đàn áp của Đảng Cộng sản VN, SAY NO với chiến địch rước voi giày mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà để từng bước nhuộm đỏ Hoa Kỳ.

(.........................................)

- Đỉnh Sóng


Kích thước tài liệu vượt quá giới hạn kỹ thuật của trang. Xin vui lòng tìm đọc toàn bộ nội dung trong tác phẩm MẶT TRÁI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HOA KỲ - Đông Yên
Đã phát hành trên (Amazon.com - ISBN: 9781495810121). Phiên bản bìa mềm có thể đặt mua với
(I) Đỉnh Sóng P.O. Box 8231 Fountain Valley, CA 92728 - (714) 473-3691 - dinh-song@att.net
(II) Nhà sách Tự Lực và các nhà sách VN tại Mỹ
ĐT: (714) 531-5290 ** Email: buybooks@tuluc.com
Tu Luc Website: buybooks@tuluc.comucmall.com/HomePage/HomePage.aspx


Xin đón đọc những kỳ tiếp theo:


- Những quan hệ Cộng Sản của Barack Obama

- Do Thái thao túng Internet

- Di dân bất hợp pháp là âm mưu của Do Thái

- Cộng sản là Do Thái

- Mafia chính là Do Thái

- WIKIPEDIA là của Do Thái 

- Do Thái và hệ thống tài chánh Mỹ

- Quỹ Dự Trữ Liên Bang và Ngân hàng thế giới là của Do Thái 

- Hoàng Gia Anh là Do Thái 

- Hoàng Gia Saudi Arabia là Do Thái 

- Do Thái và Hollywood Mỹ 

- Do Thái và hệ thống đại học Mỹ

- Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ là Do Thái 

- Do Thái và Tư Pháp Mỹ 

- Do Thái và Hành pháp Mỹ: Bush, Clinton, và Obama 

- Do Thái và lập pháp Mỹ

- Do Thái và Ngũ Giác Đài

- Kỹ nghệ văn hóa đồi trụy là Do Thái 

- Khối Commonwealth  là Do Thái

 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site