lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

tôi yêu việt nam cộng hòa

***

Chào Ngài Obama!

Chào ngài Obama!

Đất nước này tuy gìa

Oằn lưng gánh chủ nghĩa

Vẫn chưa chịu ra rìa


Lê la gần thế kỷ

Kiên định Mác Lê Nin

Quen thắt lưng buộc bụng

Chai lỳ giữ nềm tin


Tự do chẳng dám xin

Thứ đồ sa sỉ phẩm

Nhân quyền hàng quốc cấm

Thế lực ngoại bang nhiều


Này ngài chớ phiêu liêu

Uống mấy thang thuốc liều

Kiêm thêm nghề lái súng

Trung cộng cũng lắm chiêu


Mất cả chì lẫn chài

Bao giờ thu lại vốn

Không kéo thì khốn đốn

Ngày giãy chết đến nơi ?


Ma qủy cũng dám chơi

Ra ngài to gan thật

Chu du con lật đật

Bao giờ thì nghỉ ngơi?


Nuôi ong trong tay áo

Đại hán loài cú cáo

Ve vãn với Việt Nam

Ba voi bát nước xáo


Nghêu ngao trò chính trị

Thả tù nhân lương tâm

Độc tài vẫn toàn trị

Khổ đau lỗ trí thâm

Đi đêm bằng tàu ngầm
Tư bản chẳng mệt mỏi
Đàn cá bơi ngắc ngoải
Môi trường đang ô nhiễm

Formosa lấp liếm
Xin ngài lưu ý cho
Đừng gỉa bộ làm ngơ
Ngoại giao vì quyền lợi

Dân tộc tôi ngộ lắm
Bốn ngàn năm lẫm chẫm
Hình như đang chết dần

Còi cọc không chịu lớn


Xin đừng vui qúa chớn
Cảnh giác vẫn là hơn
Không cần phải bôi trơn
Kẻo thức ăn ngộ độc

Dân chủ lên men mốc
Đói nghèo thật thảm khốc
Vô cảm mackeno
Của trời tranh nhau bốc.

22.5.2016 Lu Hà


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site