lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Biển Cả Và Con Người:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tòa Án Hình Sự Quốc Tế Về Việt Cộng và Trung cộng:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Thư Mục Các Trang Web - Weblinks:

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asian Seas

quốc kỳ việt nam, việt nam, viet nam, vietnam, vn

southeast asia sea, biển đông, south china sea, biển nam trung hoa

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

Tổng hợp biểu tình 41 năm quốc hận 30-04-2016

***

Biểu tình quốc hận ở Canberra Úc châu 

Liên Nguyễn 

Số người tham dự trên dưới 2000. Đến trước của đại diện hang Pác Bó Vc.

41 năm quốc hận 

- BS Bùi Trọng Cường nhắc lại lời tuyên bố của TT Ngô Đình Diệm tại Tuy Hoà 1955" Diễn văn buổi khánh thành đập Đồng Cam - Tuy Hòa 17-9-1955 : “Nếu bọn Việt Cộng thắng, thì quốc-gia Việt-Nam cũng sẽ bị tiêu-diệt và sẽ biến thành một tỉnh nhỏ của Trung-hoa Cộng-sản. Hơn nữa toàn-dân sẽ phải sống mãi mãi dưới ách độc tài của một bọn vong bản vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo." Ngô Đình Diệm 

41 năm quốc hận 

- Ông Nguyễn Văn Bon cựu Chủ Tịch CĐNVTD/TB/Vic: "Chế độ Việt cộng cá cũng không sống nổi". 

41 năm quốc hận 

***

Kỷ Niệm Ngày Lễ 30 Tháng 4 Năm 1975! 

From: Jacquiline Lam<>

Date: 2016-04-30 13:52 GMT-07:00

Subject: Ky Niem Ngay Le 30 Thang 4 Nam 1975! To: Mời tất cả Các Quý Bạn Bốn Phương đọc lại thơ nhé (tôi có thêm hình và đổi về năm tù cho em tên Nguyễn Viết Dũng [Dũng Phi Hổ]. Mừng cho em Viết Dũng đã được thả sớm). Thơ mới tôi sẽ gởi vào ngày khác vì file này lớn quá! Tưởng Nhớ ngày Lễ 30/4/1975! Have a nice weekend to All! 

Kỷ Niệm Ngày Lễ 30 Tháng 4 Năm 1975! .PDF

***


 

Thư-Viện Bồ Đề Online @ Trúc-Lâm Yên-Tử 

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

free counters
un compteur pour votre site